Nieuws

Nieuws

Onze algemeen directeur Ann Demeulemeester wenst alle klanten en medewerkers van Familiehulp een heel mooie Kerst, vol licht, warmte en vriendschap. Laat het nieuwe jaar ons vooral hoop brengen, hoop op beterschap. En kracht en energie om het vol te houden, om te zorgen voor elkaar en om zo gezond en wel 2021 door te komen.

Je kan de volledige videoboodschap bekijken via deze link.

Via een samenwerking met thuiszorgorganisatie Familiehulp wil het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle een ruime waaier oplossingen aan zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp met dienstencheques aanbieden. Schepen Marleen Soete toont zich alvast erg enthousiast. “Door dit partnerschap kunnen we onze dienstverlening verder uitbouwen en zo een afdoende antwoord bieden op de vragen, noden en behoeften van onze inwoners.”

Mochten we elkaar tijd cadeau kunnen geven, we hadden al heel wat uren, dagen, maanden of zelfs jaren van uitgedeeld. Tijd om je kinderen van hot naar her te voeren, tijd om nog snel een brood te halen, tijd om dat fotoalbum te designen, tijd om aan je conditie te werken,… En zelfs tijd om die overvloed aan huishoudelijke taken aan te pakken.  

Sinds maart geeft de thuiszorg onafgebroken het beste van zichzelf. Helaas lukt het ons niet om dit maatschappelijk in beeld te krijgen. Noch de media, noch de politiek hebben onze inspanningen gewaardeerd. De gevolgen zijn er dan ook naar…

Zo besliste de federale regering om ziekenhuismedewerkers een extra bonus van 1.000 euro te geven. Een bonus die volledig terecht en uiteraard volledig gegund is, maar het is een heel pijnlijke vaststelling dat zulke extra steunmaatregelen of financiële waardering alweer aan de thuiszorg voorbij gaat.

Door de coronacrisis zaten veel leerlingen en leerkrachten de voorbije maanden noodgedwongen thuis. Daar volgden zij afstandsonderwijs of deden aan preteaching. Dat gold ook voor de meer dan 50 lesgevers van onze vijf opleidingscentra. Zij organiseerden de lessen voor onze opleiding verzorgende – zorgkundige van thuis uit. Vandaag, op de dag van de leerkracht, zetten we hen daarvoor graag in de bloemetjes.

Vandaag is het de Internationale Dag van de Ouderen, een dag waarop we extra aandacht schenken aan de senioren. Algemeen directeur Ann Demeulemeester vertelt hoe Familiehulp als thuiszorgorganisatie op verschillende manieren een belangrijke rol speelt in het leven van veel ouderen en hun mantelzorgers. Ze roept op voor meer investeringen in de thuiszorg, om ouderen op die manier zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun thuisomgeving. Geen onbelangrijk gegeven als je weet dat 80% van de 80-plussers nog thuis woont!

Onze algemeen directeur Ann Demeulemeester schreef een opiniestuk op de website van de krant De Tijd, waarin zij pleit voor voldoende regelgeving rond de digitalisering in de thuiszorg. Hieronder kan je de integrale tekst nalezen.

Van alle vormen van zorg is thuiszorg de minst dure en de meest flexibele. Digitale hulpmiddelen kunnen die troeven nog versterken, maar dat vergt een aangepaste regelgeving.

Vandaag is het Dag van de Mantelzorg en Familiehulp viert mee. Want mantelzorgers zijn voor ons volwaardige partners in de zorg. “Zorg dragen, dat doen we samen.”

Vandaag vieren we Dag van de Schoonmaak. Traditioneel zet Familiehulp haar huishoudhulpen zorg en dienstencheques in de bloemetjes. En dit jaar nog net ietsje meer, want dankzij hun inzet en engagement konden we tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis noodzakelijke huishoudelijke hulp blijven verlenen.

Bijna alle NOAH's openen tijdens de eerste week van juni opnieuw hun deuren. Tijdens deze heropstart zal in de meeste NOAH’s het aantal klanten beperkt worden tot maximum 6.

NOAH Beersel mocht maandag al de spits afbijten, terwijl onze andere kleinschalige dagverzorgingshuizen tussen 2 en 8 juni heropenen. Na de sluitingsperiode door het coronavirus zijn klanten weer welkom om samen een gezellige dag door te brengen. NOAH Lommel start pas midden juni op, wegens de verhuis naar een nieuwe locatie.