Nieuws

Nieuws

Algemeen Directeur Ann Demeulemeester reageert positief op het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de sociale en non-profitsectoren dat eergisteren werd bereikt. “Er was een grote urgentie om een akkoord te bereiken dat de zorgsector in staat stelt de toekomst voor te bereiden”, zo licht Demeulemeester toe. “Dit akkoord is zonder meer een stap in de goede richting. Ons land kent één van de sterkste en breedste zorg- en welzijnsstructuren ter wereld.

Goed Wonen vraagt de overheid om de inzet van energiesnoeiers uit te breiden. “Op die manier kunnen zij een belangrijke rol opnemen in het lokale energie- en woonbeleid. Want een gericht en efficiënt energiebeleid kan veel van de huidige problemen oplossen.”

Onvoldoende isolatie leidt tot hoge energiefacturen

Wij dromen van een Familiehulp waar echt “iedereen mee” is. Een grote familie van 13.000 verschillende talenten en unieke karakters die elkaar doen groeien en sterker maken. Waar we actief op zoek gaan naar klanten en medewerkers die ons – om welke reden dan ook - moeilijker vinden of bereiken. Een organisatie waarin niet je afkomst maar wel je toekomst belangrijk is. Een familie die geen muren maar bruggen bouwt, ook naar de meest kwetsbaren in de samenleving?

Als vaccinatie-ambassadeur steunt Familiehulp de vaccinatiecampagne voluit. We hopen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, zodat we snel van deze pandemie verlost geraken. Daarom willen we onze klanten actief begeleiden en ondersteunen om zich te laten vaccineren tegen corona.

Klanten die dit wensen, kunnen onze medewerkers altijd om advies vragen tijdens de hele vaccinatieprocedure. Zo helpen we graag bij:

Vanaf 1 maart 2021 gaat kinderdagverblijf ’t Optimistje door het leven als kinderdagverblijf De Speelboom Oostende-Centrum. ’t Optimistje neemt zo de naam over van de overkoepelende VZW Familiehulp kinderopvang De Speelboom, waar het kinderdagverblijf sinds 2018 deel van uitmaakt. De locatie blijft gevestigd in de Ooststraat 50 te Oostende.

In Brussel en de regio Halle-Vilvoorde doen aanzienlijk minder mensen een beroep op thuiszorg. Om deze trend te keren, lanceert de Vlaamse overheid het Groeiplan 2021. Als grootste thuiszorgorganisatie zet Familiehulp mee haar schouders onder dit project. Concreet gaat Familiehulp de komende weken op zoek naar 42 extra verzorgenden om het thuiszorgaanbod in de regio te verbreden.

Alle medewerkers in de thuiszorg – en dus ook de medewerkers van Familiehulp – zullen samen met het andere zorgpersoneel gebruik kunnen maken van de versnelde vaccinatieplanning die de overheid vandaag heeft aangekondigd. Concreet zou de vaccinatie van zorgverleners in de eerstelijn al begin februari kunnen starten. Nadien volgen 65-plussers en risicopatiënten (vanaf maart), essentiële en sociale beroepen (vanaf april) en de rest van de bevolking (vanaf juni).

Onze algemeen directeur Ann Demeulemeester wenst alle klanten en medewerkers van Familiehulp een heel mooie Kerst, vol licht, warmte en vriendschap. Laat het nieuwe jaar ons vooral hoop brengen, hoop op beterschap. En kracht en energie om het vol te houden, om te zorgen voor elkaar en om zo gezond en wel 2021 door te komen.

Je kan de volledige videoboodschap bekijken via deze link.

Via een samenwerking met thuiszorgorganisatie Familiehulp wil het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle een ruime waaier oplossingen aan zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp met dienstencheques aanbieden. Schepen Marleen Soete toont zich alvast erg enthousiast. “Door dit partnerschap kunnen we onze dienstverlening verder uitbouwen en zo een afdoende antwoord bieden op de vragen, noden en behoeften van onze inwoners.”

Mochten we elkaar tijd cadeau kunnen geven, we hadden al heel wat uren, dagen, maanden of zelfs jaren van uitgedeeld. Tijd om je kinderen van hot naar her te voeren, tijd om nog snel een brood te halen, tijd om dat fotoalbum te designen, tijd om aan je conditie te werken,… En zelfs tijd om die overvloed aan huishoudelijke taken aan te pakken.