Familiehulp ontvangt federaal staatsecretaris Nicole de Moor tijdens ‘Dag van de Zorg’

Familiehulp ontvangt federaal staatsecretaris Nicole de Moor tijdens ‘Dag van de Zorg’

Familiehulp biedt vluchtelingen opleiding verzorgende aan

Familiehulp ontvangt op de 'Dag van de Zorg' (zondag 19 maart 2023) federaal staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor in haar opleidingscentrum te Gent. “Zowel het kabinet van de staatssecretaris als Familiehulp hebben mogelijkheden en zijn bereid om elkaar te inspireren rond het opleiden en begeleiden van asielzoekers en vluchtelingen naar de arbeidsmarkt", aldus algemeen directeur Ann Demeulemeester. "Door de staatssecretaris uit te nodigen en verder met elkaar in gesprek te gaan, trachten we concrete invulling te geven aan een goede integratie van mensen in onze samenleving."

Familiehulp beschikt over acht opleidingscentra in Vlaanderen en Brussel, waarvan er vier komende zondag hun deuren openen tijdens de ‘Dag van de zorg’. In deze opleidingscentra biedt Familiehulp – in samenwerking met de VDAB – de opleiding 'verzorgende - zorgkundige' aan. Jaarlijks studeren ongeveer 200 cursisten af.

Door de toenemende diversiteit onder de cursisten organiseert Familiehulp sinds 2022 ook opleidingen met intensieve taalcoaching (in de opleidingscentra van Aalst en Vilvoorde). “De essentie van onze aanpak is dat we mensen benaderen via hun talenten", zegt Ann Demeulemeester. "Mensen die bij Familiehulp een opleiding volgen, kiezen bewust voor een job in de zorg. Die aanpak werpt zijn vruchten af. We willen onze ervaringen daarom graag delen met staatssecretaris de Moor."

Federaal staatssecretaris Nicole de Moor: “Onze arbeidsmarkt kampt met een bijzonder grote krapte. Het activeren van asielzoekers naar tewerkstelling kan helpen om aan die uitdaging tegemoet te komen. Vorig jaar werkten al 10.000 asielzoekers voor korte of langere tijd. Dat kan vanaf de vierde maand van de asielprocedure. Werken is een belangrijke factor voor integratie. Door te werken kunnen asielzoekers ervaring opdoen, hebben ze een inkomen en een zinvolle dagbesteding. Met andere woorden, een echte win-win voor asielzoekers en bedrijven. Samen met Familiehulp bekijken we hoe we ook in de zorgsector meer asielzoekers aan de slag kunnen krijgen. Zo werken we aan een structureel activeringsbeleid."