Familiehulp gastspreker op de ’Health & care beurs’ in Mechelen

Familiehulp gastspreker op de ’Health & care beurs’ in Mechelen

Familiehulp gastspreker op Health & Care beurs

Op 26 en 27 april 2023 vond in de Mechelse Nekkerhal de ’Health & care beurs’ plaats, een event voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector. Naast diverse stands kon het publiek ook luisteren naar gastsprekers, waaronder onze algemeen directeur Ann Demeulemeester en manager medewerkersbeleid Eva Strubbe.

Drie actuele thema’s

De ‘health & care beurs’ focuste op drie actuele thema’s binnen de zorgsector: branding, welbevinden en innovatie. Bij het thema branding lag de nadruk op samenwerking om zo het negatieve beeld van de zorgsector positiever te maken. HR en welbevinden dacht na hoe de zorgsector de instroom van nieuwe medewerkers kan realiseren en tegelijk het mentale welzijn van de huidige medewerkers op peil kan houden. Tenslotte werd er ook gekeken op welke manier innovaties een efficiënte zorg kunnen garanderen.

De toekomst van de zorgsector: groeien als organisatie met de medewerkers aan het stuur

Algemeen directeur Ann Demeulemeester en manager medewerkersbeleid Eva Strubbe brachten op de beurs een presentatie rond de toekomst van de zorg. Daarbij hadden zij ruime aandacht voor de visie van Familiehulp op de zorgtoekomst en hoe we ons daar als organisatie via het IAO-project op hebben voorbereid.

Onze visie op de zorg van de toekomst ligt in het model van de concentrische cirkels, waarbij de nadruk ligt op samenwerking tussen de verschillende partners (zelfzorg, eigen gezin, vrienden – vrijwilligers –ouders, reguliere diensten, professionele diensten en gespecialiseerde zorg). Dit leidt tot het concept van de geïntegreerde zorg, waarbij zowel klanten, medewerkers, organisaties als andere actoren hun rol spelen.

Om als organisatie klaar te zijn voor die toekomst, koos Familiehulp reeds in 2015 voor het concept van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO). Kernelementen hierbij waren een versterkte regiowerking (met gemengde zelforganiserende zorgteams), het dieper leggen van verantwoordelijkheden (onder andere door het aanduiden van sterrollen), het centraal stellen van onze klanten en een nieuwe visie op leiderschap.

Met de nodige trots konden Ann Demeulemeester en Eva Strubbe de resultaten van ons IAO-project voorleggen. Zo leidde meer leiderschap bij onze medewerkers tot meer initiatief, creativiteit, engagement, innovatie en een betere benutting van de (diversiteit van) talenten. Meer flexibiliteit en wendbaarheid in onze organisatie versterkte onze klantgerichtheid en resulteerde in een betere samenwerking met externe partners.

De conclusie was dan ook eenduidig: de beste zorg is zelf(organiserende) zorg die groeit vanuit klanten op basis van vertrouwen, overleg en samenwerking. En daar staat Familiehulp garant voor!