Familiehulp privacy en cookieverklaring

Familiehulp privacy en cookieverklaring

Privacy

Via deze website kan je bepaalde zorg – en andere diensten aanvragen bij Familiehulp. Je kan via de Familiehulp website ook solliciteren. De persoonsgegevens die Familiehulp je hiervoor vraagt en/of die je invult op de Familiehulp website worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke Familiehulp privacy verklaring. De “link” (referentie) naar de toepasselijke Familiehulp privacyverklaring vind je bij het online aanvraagformulier.

Je kunt Familiehulp via deze website ook contacteren als je een vraag hebt. De informatie die je hierbij aan Familiehulp geeft wordt verwerkt volgens de toepasselijke privacyverklaring:

  • voor Familiehulp dienstencheques diensten: zie hier
  • voor andere zorg- en dienstverlening van Familiehulp: zie hier
  • voor sollicitaties: zie hier

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is de vzw Familiehulp, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 294, ondernemingsnummer 0409.533.604.

Familiehulp verbindt zich er toe om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’).

Familiehulp heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kan deze persoon contacteren in het kader van de uitoefening van jouw wettelijke rechten of over andere vragen die je hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Familiehulp. 

  • Post via Familiehulp vzw, Koningsstraat 294 te 1210 Brussel
  • Telefonisch via 02 227 40 10
  • E-mail via fvg@familiehulp.be

Cookies

Een 'cookie' is een klein gegevensbestandje dat bij het bezoeken van websites op je computer of mobiel apparaat wordt geplaatst. In dit gegevensbestandje wordt informatie opgeslagen (bijvoorbeeld over bepaalde voorkeuren van de bezoeker). De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen.

Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer je de website verlaat. Andere cookies blijven op je computer of mobiel apparaat staan zolang je ze niet zelf wist. Familiehulp gebruikt noodzakelijke cookies en optionele cookies.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je de Familiehulp website wil lezen.
Hieronder staan de noodzakelijke cookies die Familiehulp gebruikt:

Naam: Google Tag Manager
Doel: Beheren van de cookie banner voor de optionele cookies.

Optionele cookies: analysecookies

Familiehulp gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst, om te begrijpen hoe de gebruikers van de Familiehulp website deze gebruiken. Via de cookies van Google Analytics krijgt Familiehulp onder meer informatie over het aantal (unieke) bezoekers, de bezoekerssessies (bezoeken aan de website), hoe de bezoekers de site gebruiken en via welk kanalen (zoals sociale media en zoekrobots) de website van Familiehulp werd bereikt.  Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de gebruikerservaring en het verbeteren van de Familiehulp website. De Google Analytics Cookies zijn optionele cookies die je kunt weigeren.

Nadere informatie over de naam van de Google Analytics cookies en de maximumduur van deze cookies vind je hieronder.

tabels cookies

Indien je niet wenst dat gegevens worden verzameld door Google Analytics dan kun je:

  • de Google Analytics cookies weigeren door in de cookies banner van Familiehulp “nee bedankt” aan te klikken.
  • Cookies weigeren door je browserinstellingen aan te passen
  • de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Nadere informatie hierover vind je op Google Analytics Opt Out ; nadere informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je op:  Google Analytics Privacy

Indien je de Google Analytics cookies aanvaardt dan geldt het volgende.  Google kan de informatie, die via Google Analytics cookies wordt verkregen over uw gebruik van de Familiehulp website (met inbegrip van het IP-adres van uw computer), overbrengen naar en opslaan op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten te maken over de activiteit op de website en aanverwante diensten aan te bieden.  Google kan deze informatie aan derden overmaken indien Google hiertoe rechtens wordt verplicht of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Familiehulp maakt gebruik van de volgende mogelijkheden die Google Analytics biedt om uw privacy beter te beschermen: (1) IP-masking:  Dit houdt in dat  uw IP-adres door Google wordt verkort (2)  Google Analytics-gegevens worden niet gedeeld met andere diensten en producten van Google.

Het Belgische recht is van toepassing op deze verklaring. De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel zijn exclusief bevoegd.