Nieuws

Nieuws

Het expertisecentrum kraamzorg Volle Maan heeft een cultuursensitieve zwangerschapskoffer uitgebracht. “Met deze tool willen we kwetsbare groepen op een laagdrempelige manier informeren over het bestaande zorgaanbod voor zwangere vrouwen.”

Familiehulp is er voor iedereen, en dus ook voor onze senioren. Tijdens deze Ouderenweek zetten we hen extra in de kijker. Dankzij onze doelgerichte zorg bieden we oudere klanten een passende ondersteuning op maat van hun concrete behoeften.

Vandaag opent Familiehulp met De Speelboom Oudenburg haar twaalfde kinderdagverblijf. “Met De Speelboom staan we garant voor kinderopvang in een warme omgeving.”

Sinds het einde van de lockdowns zien verzorgenden in de thuiszorg de nood aan psychosociale ondersteuning verder toenemen. Voor veel klanten is een luisterend oor van hun verzorgende minstens zo belangrijk als persoonsverzorging of huishoudelijke hulp. Onder meer dankzij haar referentiewerking kan Familiehulp hier adequaat op inspelen.

Nood aan een goed gesprek

Als thuiszorgorganisatie wordt Familiehulp met alle aspecten van het leven geconfronteerd. We zijn er bij de geboorte met onze kraamhulp, we vangen peuters op in De Speelboom en we bieden gezinszorg en huishoudelijke hulp aan zowel jonge gezinnen als oudere mensen. En daarom verlenen we ook palliatieve zorg.

Samen met verschillende andere zorgorganisaties maakt Familiehulp zich ongerust over het voorstel van de Vlaamse regering rond de privatisering van de zorg. Hieronder vind je de open brief die onze algemeen directeur Ann Demeulemeester mee heeft ondertekend.

Open brief aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Geachte volksvertegenwoordiger

Familiehulp is verheugd over het nieuwe Vlaamse dementieplan dat minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gisteren heeft gepresenteerd. Dit plan voorziet onder andere de uitrol van referentiepersonen dementie bij de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. “Tegelijk hopen we dat het plan ook aandacht schenkt aan respijtzorg voor mantelzorgers en de toegang tot de thuiszorg voor mensen met jongdementie”, zegt Ann Demeulemeester, algemeen directeur van Familiehulp.

Sinds enkele maanden biedt Familiehulp ook gezinszorg aan via beeldbellen. Concreet ontvangen onze klanten een tablet waarmee ze met onze medewerkers en met hun eigen familie of vrienden kunnen bellen. Familiehulp werkt voor dit project samen met de zorgcentrale Z-Plus, i-mens en Compaan.

Tijdens de coronacrisis deden aanzienlijk minder gezinnen een beroep op kraamzorg. Maar Familiehulp zag bij jonge gezinnen en kersverse mama’s wel nieuwe zorgvragen en behoeften ontstaan.

Op woensdag 7 juli kreeg Familiehulp bezoek van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Hij kwam praten over de manier waarop we vluchtelingen ondersteunen in hun zoektocht naar werk.