Nieuws

Nieuws

Sinds enkele maanden biedt Familiehulp ook gezinszorg aan via beeldbellen. Concreet ontvangen onze klanten een tablet waarmee ze met onze medewerkers en met hun eigen familie of vrienden kunnen bellen. Familiehulp werkt voor dit project samen met de zorgcentrale Z-Plus, i-mens en Compaan.

Tijdens de coronacrisis deden aanzienlijk minder gezinnen een beroep op kraamzorg. Maar Familiehulp zag bij jonge gezinnen en kersverse mama’s wel nieuwe zorgvragen en behoeften ontstaan.

Op woensdag 7 juli kreeg Familiehulp bezoek van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Hij kwam praten over de manier waarop we vluchtelingen ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

Ook voor Familiehulp was 2020 een jaar om nooit te vergeten. De impact van de coronapandemie was heel erg groot. Het is dan ook logisch dat corona een beetje de rode draad vormt doorheen ons jaarverslag 2020

Naar aanleiding van Rerum Novarum - het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging - schreef onze algemeen directeur Ann Demeulemeester volgend opiniestuk, dat op de website van Knack verscheen. "Crisissen hebben de eigenschap dat ze bestaande scheeftrekkingen uitvergroten en dat was ook het afgelopen jaar niet anders."

Goed Wonen mag zich de komende drie jaar een kwaliteitsvolle organisatie in de sociale economie noemen. Goed Wonen verkreeg deze erkenning na een audit door het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid.

Algemeen Directeur Ann Demeulemeester reageert positief op het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de sociale en non-profitsectoren dat eergisteren werd bereikt. “Er was een grote urgentie om een akkoord te bereiken dat de zorgsector in staat stelt de toekomst voor te bereiden”, zo licht Demeulemeester toe. “Dit akkoord is zonder meer een stap in de goede richting. Ons land kent één van de sterkste en breedste zorg- en welzijnsstructuren ter wereld.

Goed Wonen vraagt de overheid om de inzet van energiesnoeiers uit te breiden. “Op die manier kunnen zij een belangrijke rol opnemen in het lokale energie- en woonbeleid. Want een gericht en efficiënt energiebeleid kan veel van de huidige problemen oplossen.”

Onvoldoende isolatie leidt tot hoge energiefacturen

Wij dromen van een Familiehulp waar echt “iedereen mee” is. Een grote familie van 13.000 verschillende talenten en unieke karakters die elkaar doen groeien en sterker maken. Waar we actief op zoek gaan naar klanten en medewerkers die ons – om welke reden dan ook - moeilijker vinden of bereiken. Een organisatie waarin niet je afkomst maar wel je toekomst belangrijk is. Een familie die geen muren maar bruggen bouwt, ook naar de meest kwetsbaren in de samenleving?

Als vaccinatie-ambassadeur steunt Familiehulp de vaccinatiecampagne voluit. We hopen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, zodat we snel van deze pandemie verlost geraken. Daarom willen we onze klanten actief begeleiden en ondersteunen om zich te laten vaccineren tegen corona.

Klanten die dit wensen, kunnen onze medewerkers altijd om advies vragen tijdens de hele vaccinatieprocedure. Zo helpen we graag bij: