Nieuws

Nieuws

Bijna alle NOAH's openen tijdens de eerste week van juni opnieuw hun deuren. Tijdens deze heropstart zal in de meeste NOAH’s het aantal klanten beperkt worden tot maximum 6.

NOAH Beersel mocht maandag al de spits afbijten, terwijl onze andere kleinschalige dagverzorgingshuizen tussen 2 en 8 juni heropenen. Na de sluitingsperiode door het coronavirus zijn klanten weer welkom om samen een gezellige dag door te brengen. NOAH Lommel start pas midden juni op, wegens de verhuis naar een nieuwe locatie.

Op Hemelvaartdag viert de christelijke werknemersbeweging Rerum Novarum. De wortels van deze feestdag gaan meer dan 100 jaar terug, toen sociale vernieuwing nodig was om tot een meer gelijke, rechtvaardige en zorgzame samenleving te komen. Anno 2020 is Rerum Novarum voor algemeen directeur Ann Demeulemeester een perfecte dag om op te roepen dat het finale doel nog niet bereikt is. Teveel mensen ontberen zorg en ondersteuning.

Na een periode van lockdown heropenen de vijf opleidingscentra van Familiehulp vandaag opnieuw de deuren. Tientallen cursisten kunnen zo onder strikte veiligheidsmaatregelen hun opleiding verzorgende – zorgkundige in groep verderzetten. De voorbije twee maanden gebeurde dit via afstandsleren.

Vanaf vandaag kunnen ouders die buitenshuis gaan werken hun kinderen weer naar De Speelboom brengen. De volgende weken zal de opvang verder stapsgewijs uitgebreid worden.

Familiehulp start met kraamzorg voor moeders of gezinnen met een Covid-19 besmetting. In verschillende regio's zullen de kraamverzorgenden deel uitmaken van cohortteams.

Uit een enquête van het ABBV blijkt dat 1 op 3 huishoudhulpen met dienstencheques terug aan het werk gaat uit angst om zijn job te verliezen. Bij Familiehulp dienstencheques staat het welzijn van onze medewerkers en klanten voorop. Onze huishoudhulpen dienstencheques krijgen zelf de keuze om al dan niet opnieuw aan het werk te gaan. Wie terug aan de slag gaat, kan dit in veilige omstandigheden doen. Wij sensibiliseren zowel onze medewerkers als onze klanten daartoe.

Onze dagverzorgingshuizen NOAH blijven minstens gesloten tot en met 17 mei 2020. Dit wegens de verlenging van de coronamaatregelen. 

De diensten voor gezinszorg en thuisverpleegkunde werken vanaf 16 april samen voor zorg bij besmette mensen. Onder de noemer 'cohortzorg' bieden vaste teams van verzorgenden en verpleegkundigen enkel zorg aan (vermoedelijk) besmette mensen. Deze cohortzorg geeft onze essentiële inzet in crisistijd nu ook officieel een gezicht. Zorgverleners en voorzieningen kunnen 24/7 bellen naar provinciale 0800-nummers om nieuwe patiënten aan te melden. De lokale cohortteams gaan dan zo snel mogelijk zorg en ondersteuning bieden.

Collega verzorgende Karine en klant Hildegart uit regio Kortrijk kregen vandaag een hartverwarmend telefoontje van koningin Mathilde. De vorstin nam uitgebreid de tijd om met beide dames in gesprek te gaan over de zorg en ondersteuning van Familiehulp tijdens de huidige COVID-19 besmetting. De koningin sprak beide dames ook de nodige moed in en uitte haar grote waardering voor alle medewerkers van Familiehulp!

“Ik ben de voorbij weken meer met mijn klanten bezig geweest dan met poetsen. Ik voel me bij momenten meer psycholoog dan huishoudhulp (lacht). Vooral mijn 90-jarige klanten snapten niet goed wat er aan de hand was en waarom de noodzakelijke maatregelen werden ingevoerd. ‘Ik heb de oorlog nog meegemaakt, ik zal dit ook wel overleven’, hoorde ik dan. Pas na mijn uitleg veranderde hun mening en kregen ze meer begrip voor de situatie.”