Klokkenluidersmelding

Klokkenluidersmelding

De klokkenluiderswet zorgt er voor dat je als werknemer op een veilige en anonieme manier melding kan maken van overtredingen van de wet. Dat kan enkel over zeer specifieke onderwerpen, namelijk:

 • Overheidsopdrachten
 • FinanciĆ«le diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • Productveiligheid en productconformiteit
 • Veiligheid van het vervoer
 • Bescherming van het milieu
 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • Volksgezondheid
 • Consumentenbescherming
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informaticasystemen
 • Bestrijding van belastingfraude
 • Sociale fraudebestrijding
 • Inbreuken waardoor de financiĆ«le belangen van de Europese Unie worden geschaad
 • Inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun, vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen).

  Wie kan een melding doen?

  Alle werknemers van Familiehulp, Goed Wonen en De Speelboom, daarbij inbegrepen de vrijwilligers, stagiairs, leidinggevend personeel, de bestuurders en ex-werknemers kunnen een melding doen..

  Hoe doe je een melding?

  Via de link hieronder kan je meer informatie krijgen over de klokkenluidersprocedure van Familiehulp,
  Goed Wonen en De Speelboom en kan je een melding doen.

  Wat met je privacy?

  De identiteit van de melder wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Wanneer dat nodig is, kunnen Familiehulp, Goed Wonen en De Speelboom gegevens van jouw melding doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders.

  Wat na een melding?

  Wie een melding doet, krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging krijgt de melder bericht over de opvolging van zijn melding.