Kinderdagverblijven De Speelboom

Kinderdagverblijven De Speelboom

Welkom in onze GROTE kleine wereld!

foto

Wat is De Speelboom?

In onze kinderdagverblijven zijn alle kinderen van 0 tot 3 jaar welkom. Ze worden met leeftijdsgenootjes opgevangen in een leefgroep door gekwalificeerde kindbegeleiders.

Heb je een kind met een specifieke zorgbehoefte? Dan bekijken we graag met jou wat mogelijk is. Kinderopvang De Speelboom zet ook sterk in op haar sociale functie. Zo hebben we bijzondere aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Al onze kinderdagverblijven zijn vergund door Kind & Gezin.

Er was eens een zaadje, zorgvuldig gekozen en geplant in vruchtbare bodem.
Men gaf het licht en lucht, goede voeding en veel liefde.
Plots zag men een kiem en men juichte het toe.
De kiem werd een plant, met stevige wortels. 
En de plant werd een boom maar niet zomaar een boom.
Een Speelboom!
Zijn stam draagt nu takken, ze zijn met veel en allen verschillend. 
In deze boom kan je klimmen en klauteren, wiegen en zwieren. 
Hij is super om in te spelen, een perfecte verstopplaats. 
Hij biedt ook rust, beschutting en houvast waar nodig. 
Aan zijn takken komen steeds nieuwe blaadjes, ze veranderen van kleur. 
En als je goed luistert, hoor je er de vogels in zingen.
De Speelboom is een ontmoetingsplaats voor klein en groot, hij geeft zuurstof om te groeien. 
Hij luistert naar elk verhaal, in elke taal.

Welkom!

Waar vind je ons?

VZW Familiehulp kinderopvang De Speelboom baat 14 kinderdagverblijven uit.

Pedagogische kwaliteit

In kinderopvang De Speelboom staat je kind centraal. Slapen, eten, spelen, leren en ontwikkelen gebeurt op zijn eigen ritme. We bieden een boeiend en avontuurlijk aanbod aan materialen en activiteiten. De Speelboom zet ook sterk in op taalontwikkeling, rijk en gevarieerd.

De warmte en nabijheid van onze kindbegeleiders dragen er toe bij dat jouw kind er zich goed en veilig voelt. Dat is belangrijk voor zijn ontwikkeling. Onze kinderopvang doet dus meer dan opvangen en verzorgen. Met jou als voornaamste partner draagt ze graag bij aan de opvoeding van jouw kind. Kortom, Kinderdagverblijf De Speelboom is een warm nest waar kinderen én hun ouders zich thuis voelen.

Meer weten over onze pedagogische visie? Klik op het bestand hieronder en lees er alles over.

Wennen in het kinderdagverblijf

Wanneer je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat of de overgang maakt van een baby- naar een peutergroep, is dat een belangrijke stap. Om die overgang vlot te laten verlopen, nemen we de tijd om jullie als gezin te leren kennen.

Zo plannen we in overleg enkele wenmomenten. Deze helpen ons om opvoedingsgewoonten op elkaar af te stemmen en signalen van je kind nog beter te begrijpen.

Het aantal wenmomenten is afhankelijk van jullie en onze behoeften. Waar wenselijk zijn ook andere betrokkenen aanwezig en/of gaan we in overleg om relevante informatie over je kind aan elkaar door te geven.

Meer informatie over ons wenbeleid vind je hieronder.

Wat kost kinderopvang?

Je betaalt een bijdrage afhankelijk van je inkomen: het inkomenstarief. Je gezinssituatie en de duur van het verblijf van je kind in de opvang bepalen mee de dagprijs.

Je berekent via de website van Kind & Gezin zelf het inkomenstarief en bezorgt het 'attest inkomenstarief' aan het kinderdagverblijf. Op basis hiervan sturen we je maandelijks een factuur.

Jaarlijks ontvang je van ons een attest dat je toevoegt aan je belastingsaangifte, hiermee geniet je van een fiscaal voordeel.

Meer informatie vind je hieronder of op de website van Kind en Gezin:

Opvang aanvragen in ons kinderdagverblijf

Wil je graag dat we je kind opvangen in ons kinderdagverblijf? Stuur ons dan gerust je aanvraag door via het formulier door op onderstaande knop te klikken. Of zit je nog met vragen? Zoek op de contactpagina naar het kantoor in jouw regio en bel ons op.