Kinderdagverblijven De Speelboom

Kinderdagverblijven De Speelboom

Welkom in onze GROTE kleine wereld!

foto

Wat is De Speelboom?

VZW Familiehulp kinderopvang De Speelboom baat 7 kinderdagverblijven uit..

Onze kinderdagverblijven staan open voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. Binnen de visie van De Speelboom staat de ontwikkeling van de kinderen centraal. Door hen actief te betrekken in de dagelijkse spel- en leervormen leren ze omgaan met andere kinderen en benadrukken we het respect voor verscheidenheid.

Alle kinderdagverblijven zijn vergund door Kind en Gezin.

Vestigingen

Pedagogische visie

Aan het begin van het leven maak je als mens een enorme ontwikkeling door. Een goede start in een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving waarin het kind zich geborgen voelt is erg belangrijk. Als kinderdagverblijf willen we een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van kinderen bevordert en hen kansen biedt hun mogelijkheden te ontplooien. We stellen kinderen centraal.

Meer informatie over onze pedagogische visie vindt u hier:

Wennen in De Speelboom

Wanneer je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat of naar een volgende leefgroep doorschuift, is dat een belangrijke stap. Om de overgang naar ons kinderdagverblijf vlot te laten verlopen, organiseren wij voor jou en je kind een aantal wenmomenten.

Meer informatie over ons wenbeleid vindt u hier:

Wat kost De Speelboom

De bijdrage die u als ouder betaalt voor de opvang van uw kind hangt af van het inkomen en het aantal kinderen van het gezin.
U berekent via de website van Kind & Gezin zelf het inkomenstarief en bezorgt het 'attest inkomenstarief' aan het kinderdagverblijf.

Voor meer informatie over de tarieven, klik hier: