Aanvraag Kinderopvang

Aanvraag Kinderopvang

Overzicht

Informatie verzorger 1
Geslacht
Geslacht
Informatie verzorger 2
Geslacht
Geslacht
Informatie kind
Geslacht
Geslacht
Opnameplan
Geef hieronder het aantal uren in dat je opvang wenst voor je kindje. Dit voor elke dag van de week, zowel de voormiddag als de namiddag.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Voormiddag
Namiddag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Voormiddag
Namiddag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Voormiddag
Namiddag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Voormiddag
Namiddag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Voormiddag
Namiddag

Voor info rond de wachtlijst kan je contact opnemen met de verantwoordelijke.


Maximum 1 maand na de opgegeven bevallingsdatum dient het kinderdagverblijf op de hoogte worden gebracht van de geboorte van het kind.

Opnamebeleid en voorrangsregels

Via onderstaande vragenlijst willen we informatie verkrijgen over uw gezinssituatie en de redenen van uw opvangvraag.
Kinderopvang is er voor alle gezinnen. Om dit mogelijk te maken, hebben gezinnen met bepaalde kenmerken voorrang. Aan wie wij voorrang geven en op welke manier, kan u lezen in ons huishoudelijk reglement.

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang, en kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Deze gegevens worden vernietigd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij verbinden ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om de verantwoordelijke te contacteren

Gezinssituatie
Ik kan hiervoor bewijzen afleveren
Voor Brussel moet u inschrijven via kinderopvanginbrussel.be
Ik heb kennisgenomen van de “privacy- en cookieverklaring”.
In dit informatiedocument (klik hier) lees je hoe Familiehulp vzw jouw persoonsgegevens verwerkt.