Opleiding 360° levenskwaliteit voor referentieverzorgenden dementie

Opleiding 360° levenskwaliteit voor referentieverzorgenden dementie

Opleiding 360° levenskwaliteit

In Jabbeke volgt een twintigtal verzorgenden het komende jaar de opleiding ‘360° levenskwaliteit’. Daarin leren zij diverse technieken om te blijven communiceren, onder andere met mensen met dementie. De lessen worden gegeven door Kasper Bormans (KU Leuven & Maastricht University), als auteur van ‘Wat Alz?’ en ‘Tijd maken voor mensen met dementie’ een autoriteit op het vlak van communicatie en dementie.

Kasper Bormans: “Ik beschouw deze sessies niet als een training waarbij ik als expert de zaken kom uitleggen. Integendeel, de expertise en ervaring zit bij de verzorgenden van Familiehulp die elke dag zorg verlenen aan mensen met dementie. Ik wijs hen op een aantal zaken die ze onbewust al toepassen. En ik reik hen hulpmiddelen en technieken aan om te communiceren met mensen met dementie of in hun gevoelswereld te stappen. Het doel is om de levenskwaliteit van alle betrokkenen te verhogen.”

“Voorbeelden van deze technieken zijn de JA-kamer, het echo-effect of het binnenbrengen van een toekomstperspectief. Onlangs kwam de JA-kamer nog aan bod in een aflevering van de soap Thuis. Op die manier kon men een vrouw met dementie aansporen om een potje yoghurt te eten. Het heeft me tijd gekost om de scenaristen mee te krijgen, maar ik ben ervan overtuigd dat veel mensen en mantelzorgers er iets aan gehad hebben.”

“Deze technieken komen uit taalstudies, de psychologie en de reclamewereld en zijn erop gericht om iemands gedrag positief te beïnvloeden. Ik heb ze afgestemd op dementie en hoe daar mee om te gaan. Voor mensen met dementie is de dialoog met de nabije omgeving heel belangrijk. Je kan vertrouwen creëren, beperkte keuzes aanreiken en gevoelens aanwakkeren. Want zo lang er geen wonderpil wordt uitgevonden, blijft de medemens het beste medicijn tegen dementie.”

“Ik ben trouwens erg blij en dankbaar dat Familiehulp ervoor kiest om met deze technieken aan de slag te gaan. In het recente verleden hebben we goed samengewerkt, zoals rond de geheugenpaleizen. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende maanden en jaren opnieuw mooie resultaten zullen boeken.”

“Heel boeiende materie”

Carine (verzorgende ZT Varsenare): “Ik hoop via deze opleiding nog extra zaken te leren, als aanvulling op mijn eigen ervaringen. Mijn vader heeft zelf ook dementie en door de aankoop van een rollator probeer ik hem meer aan het bewegen te krijgen. Contact zoeken met die mensen zit soms in kleine dingen. Toen ik een dame met dementie wou wassen, gooide ze telkens het washandje terug naar mij. Pas nadat ik zelf het washandje eerst nat maakte en haar aanreikte, begon ze haar gezicht te wassen. Dat was een eerste belangrijke stap om haar vertrouwen te winnen.”

Mieke (verzorgende ZT Zedelgem): “Ik vind het heel boeiende materie. Ik ben dan ook erg benieuwd welke interessante technieken ik kan meenemen in mijn dagelijks werk. Zo heb ik momenteel een klant wiens toestand sterk achteruit begint te gaan. Je moet haar constant stimuleren om actief te blijven. Dan denk ik aan samen worteltjes schillen of aardappelen koken. Kleine dingen, maar ze zijn wel belangrijk voor haar zelfredzaamheid. Ik hoop via deze opleiding alleszins nog extra tools aan te leren.”

Marleen (verzorgende ZT Oostende): “Iedere persoon met dementie is anders en heeft dus een verschillende aanpak nodig. Wat bij de ene lukt, werkt daarom niet bij iemand anders. Vormingen met technieken en tips zijn dus altijd welkom. En het is mooi meegenomen dat Kasper een boeiende spreker is.”

Meer informatie en duiding vind je alvast in deze video. Daarnaast maakte het VRT-programma Terzake een reportage over de trainingen van Kasper Bormans, en volgde men het werk en leven van verzorgende Mieke en haar papa die dementie heeft.