De Speelboom Borgerhout haalt erkenning ‘Centrum voor inclusieve kinderopvang’

De Speelboom Borgerhout haalt erkenning ‘Centrum voor inclusieve kinderopvang’

De Speelboom Borgerhout wordt Centrum voor Inclusieve Kinderopvang

De Speelboom in Borgerhout vangt kinderen met een specifieke zorgbehoefte op en voert ook een proactief beleid rond inclusieve kinderopvang in regio Antwerpen. De coördinatie verloopt via een inclusiecoach, een rol die Pascale Pelckmans op zich neemt.

Inclusieve kinderopvang betekent dat kinderen met een specifieke zorgbehoefte – door medische of psychosociale problemen – samen met andere kinderen in een kinderdagverblijf worden opgevangen. Zo krijgen zij dezelfde kansen om te spelen, te leren en zichzelf te ontwikkelen.

“Concreet vangen wij jaarlijks minstens 7 kinderen met een specifieke zorgbehoefte op”, zegt Pascale Pelckmans, die als inclusiecoach aan de slag gaat bij kinderdagverblijf De Speelboom. “In totaal garanderen wij 750 effectieve opvangprestaties per jaar voor deze kinderen.”

Daarnaast voeren wij een proactief opnamebeleid voor kinderen met een zorgbehoefte in de hele regio Antwerpen. Hiervoor werken wij samen met andere organisaties en lokale overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld Kind en Gezin of de sector van het VAPH. Als kinderdagverblijf ontwikkelen we ons op die manier tot een Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK).”

De Speelboom: bijzondere aandacht voor haar sociale rol

Het is geen toeval dat De Speelboom Borgerhout mee in het CIK-project stapt. “De Speelboom heeft altijd al veel belang gehecht aan haar sociale functie”, aldus Cindy Boel, stafmedewerker pedagogie bij Familiehulp. “Zo hebben we bijzondere aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen met een zorgbehoefte. Daarbij schenken onze begeleiders aandacht aan de individuele noden van elk kind. We geven hen alle leerkansen op hun eigen tempo. Een uitdagende omgeving en een rijke taalbeleving vormen daarbij belangrijke factoren.”

“Ouders betalen bij De Speelboom ook een bijdrage die afhankelijk is van hun inkomen”, zegt Cindy Boel. “Zo willen we meer kwetsbare gezinnen de kans geven om voor kinderopvang te kiezen. Op die manier krijgen zij ook meer tijd om zichzelf te ontplooien, door bijvoorbeeld een opleiding te volgen of werk te zoeken.”

Meer informatie

Geïnteresseerde ouders kunnen De Speelboom contacteren via het telefoonnummer 03 663 19 10 of via speelboom.borgerhout@familiehulp.be. Meer informatie vind je ook op onze website.