Aanvraag gezinszorg

Aanvraag gezinszorg

Heb je een zorgbehoefte en ben je op zoek naar hulp bij persoonsverzorging of huishoudelijke taken of heeft u nood aan psychosociale, pedagogische of agogische ondersteuning? Dan kan je een beroep doen op een verzorgende van Familiehulp.

Voor wie vraag je gezinszorg aan?
M/V
Wat is jouw zorgverwachting?
Waar kunnen wij je bereiken voor vragen over de aanvraag gezinszorg?
Algemene voorwaarden
Ik heb kennisgenomen van het “Informatiedocument over de verwerking van persoonsgegevens (Familiehulp Zorg)”.
In dit informatiedocument (klik hier) lees je hoe Familiehulp vzw jouw persoonsgegevens verwerkt.