Zorgen voor morgen

Zorgen voor morgen

Ann Demeulemeester_foto Bart De Waele

De verkiezingen zijn achter de rug. Helaas al een tijdje... Zorg en  welzijn waren geen grote thema's in de campagne. Vraag is nu hoe hard ze doorwegen aan de onderhandelingstafels. Ann Demeulemeester, algemeen directeur van Familiehulp, reflecteert op de zorg van morgen:

"Wij rekenen erop dat de nieuwe regering investeert in zorg en welzijn en dat ze daarbij prioriteit geeft aan de meest kwetsbaren. Dat betekent dat een verdere commercialisering van zorg en welzijn uit den boze is. Er zijn te weinig middelen om ze te laten wegvloeien naar aandeelhouders in plaats van ze te besteden aan kwalitatieve en betaalbare zorg voor iedereen. Investeren in zorg en welzijn betekent investeren in mensen, in handen en harten. Werken in onze sectoren moet werkbaar blijven."

"Zonder een sterk sociaal en welzijnsbeleid, gaat onze samenleving erop achteruit. De toegankelijkheid van de zorg moet ons zorgen baren. Te veel mensen vinden de weg niet en dat om uiteenlopende redenen:  het zorglandschap is te ingewikkeld voor hen, ze kennen de zorg onvoldoende, ze wonen geïsoleerd of zijn weinig mobiel. Ze kunnen geen beroep doen op mantelzorgers of op een ondersteunend netwerk, ze kunnen de zorgfactuur niet betalen. We rekenen op de volgende Vlaams Regering om een soepele inkanteling van gezinszorg in de Vlaamse Sociale Bescherming te realiseren. Cruciaal daarbij zijn de keuzevrijheid van de zorgbehoevende en het laagdrempelig karakter van de thuis- en gezinszorg. Dit impliceert een financieringsmethodiek  met bijzondere aandacht voor  kwetsbare doelgroepen. Laat ons daarom eerst werk maken van doordachte financiering, met transparante procedures voor het bepalen van de gebruikersbijdrage en met spelregels die vertrekken vanuit de regierol van de cliënt."

"Ook het tekort aan personeel binnen de zorg is een steeds grotere bedreiging. De komende jaren zijn er jaarlijks 46.000 nieuwe werkkrachten nodig in de socialprofitsector. Het gaat daarbij zowel om vervanging van de vele mensen die op pensioen gaan, al over bijkomende handen die de groeiende vraag opvangen van steeds meer mensen met complexe zorgnoden. De vraag naar thuiszorg én gespecialiseerde zorg neemt sterk toe. Dit zet uiteraard veel druk op het budget: miljarden zijn de komende jaren nodig voor thuiszorg, ouderenzorg, chronische zorg, jeugdhulp, zorg voor personen met een handicap, enz. Beperkte middelen betekenen ook dat we steeds meer mensen moeten helpen in steeds kortere tijd. De gevolgen laten zich voelen: de werkdruk neemt toe en de kwaliteit komt in het gedrang."  

"Pleiten voor een investering in zorg en welzijn is de logica zelve. Dat betekent investeren in mensen, in handen en harten. Werken in de zorg moet werkbaar blijven. Het is primordiaal dat er binnen de gezinszorg de komende jaren een groeipad van minstens 4%  van het urencontingent gerealiseerd wordt. Zo kunnen meer mensen langer, comfortabel en veilig in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Dergelijke kwantitatieve groei moet samengaan met kwalitatieve investeringen. Het werken met kwetsbare doelgroepen vereist meer coaching, vorming, afstemming en samenwerking. Gezinszorg engageert zich dan ook volop in de geïntegreerde zorg op de eerstelijn."