Zorg aan zet: debatteer mee!

Zorg aan zet: debatteer mee!

Zorg aan zet Familiehulp

Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en iedereen wil graag kwaliteitsvolle zorg. En toch is het niet echt een topthema in de media of staat het niet altijd hoog op de politieke agenda. De campagne Zorg aan zet wil daar verandering in brengen.

Als partner van de campagne roept Familiehulp medewerkers, cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en sympathisanten op om hun stem te laten horen in dit maatschappelijk debat. Dat kan door naar www.zorgaanzet.net te surfen en mee te discussiëren over 1 van de 6 thema’s. Hoe kunnen mensen in de toekomst de juiste zorg krijgen? Hoe kunnen we dit blijven betalen? Hoe zorgen we voor voldoende personeel en laten we zorgverleners vlot samenwerken? Hoe zorgen we er voor dat kwetsbaarheid en ziekte een normale plaats kunnen krijgen in onze samenleving?

Alle reacties worden verwerkt in een eindrapport met aanbevelingen en conclusies voor de toekomstige parlementen, regeringen en ministers.

Zorg aan Zet is een initiatief van Zorgnet-Icuro met de steun van verschillende zorgpartners. Familiehulp trekt graag mee aan de kar.