Wie zorgt er voor de mantelzorger?

Wie zorgt er voor de mantelzorger?

mantelzorg

1 op 5 Vlamingen is mantelzorger. Zij zetten zich belangeloos in voor een familielid, een vriend of een buur die tijdelijk of blijvend zorgbehoevend is. Hoewel zij veel voldoening halen uit hun werk loert overbelasting om de hoek. Zelfzorg is dan ook bijzonder belangrijk. Ondersteuning door professionele zorgverleners zoals Familiehulp helpt om het vol te houden.

Mantelzorger worden overkomt je, plots of geleidelijk aan. Je ‘groeit’ er in. Maar wat in het begin vanzelfsprekend lijkt, blijft dat helaas niet altijd. De zorg wordt vaak geleidelijk zwaarder. Wanneer de zorgbehoefte groter wordt, stijgt ook de afhankelijkheid. Als dit lang aanhoudt of wanneer er sprake is van een complexe zorgsituatie, kan het té zwaar worden als mantelzorger. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de mantelzorgers zich overbelast voelt. In complexe zorgsituaties loopt dat aantal zelfs op tot 40%. Overbelasting uit zich op heel verschillende manieren. Sommige mantelzorgers slagen er niet langer in om hun werk en de zorg te combineren, andere krijgen emotionele problemen, hebben fysieke klachten, botsen op financiële moeilijkheden, enzovoort. 

Zelfzorg is belangrijk. Deze 5 tips helpen mantelzorgers om het vol te houden:

  1. Blijf praten met familie en vrienden. Praten helpt om dingen te verwerken.
  2. Las regelmatig een adempauze in. Wie zorgt heeft energie nodig. Kies een vast moment om even uit de zorgsituatie te stappen en iets ontspannend te doen.
  3. Doe een beroep op je netwerk. Kijk in je omgeving met wie je de zorg kan delen.
  4. Bewaak je eigen grenzen. Geef tijdig en duidelijk aan wanneer het te veel wordt voor jou. Leer nee zeggen.
  5. Durf om professionele hulp vragen.

Kathleen Frits, expert zorgbeleid: “Wij doen een warme oproep aan iedereen die in een beginnende zorgsituatie staat om van meet af aan steun te dúrven vragen. Samen met Familiehulp zorg dragen voor een naaste betekent niet dat je alles uit handen moet geven. Integendeel, wij ondersteunen wat wél nog kan en nemen enkel over wat moét. Wij zorgen niet zo maar ‘voor’, maar zorgen ‘samen met’ de mantelzorger en de cliënt dat hij zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Wij zorgen ook voor de mantelzorger. Een luisterend oor en een deugddoende babbel maken vaak een heel verschil. Elke zorgsituatie vergt maatwerk. Alle betrokkenen spelen hun eigen rol.”

Omdat blijkt dat mantelzorgers het bestaande aanbod vaak onvoldoende kennen zet Familiehulp sterk in op een vlot toegankelijke website waarbij vanuit mogelijke zorgvragen vertrokken wordt. Voor cliënten en mantelzorgers een eerste kennismaking met ons ruime en diverse aanbod. Uiteraard wordt elk individueel zorgplan verder afgestemd.