Vrijwilligers blijven onmisbaar binnen de zorg

Vrijwilligers blijven onmisbaar binnen de zorg

vrijwilliger bij Familiehulp

Vlaanderen telt zo’n 750.000 vrijwilligers. Sommigen geven veel van hun tijd, anderen nemen een beperkt engagement op. Maar allemaal hebben ze één ding gemeen: ze kiezen er voor om zich onbezoldigd voor anderen in te zetten. Zo maken ze voelbaar het verschil in onze samenleving. Wie ‘vrijwilligers’ zegt, denkt spontaan aan het jeugdwerk, de sportclubs of het verenigingsleven, maar ook in de zorg zijn vrijwilligers onmisbaar, zegt onze algemeen directeur Ann Demeulemeester

De zorgsector kent een lange traditie van vrijwilligerswerk. Heel wat zorgorganisaties vinden zelfs hun ontstaan in vrijwillig engagement. Doorheen de jaren is de sector geprofessionaliseerd, maar de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners blijft één van de sterkten. Ann Demeulemeester: “Waar professionelen en vrijwilligers de krachten bundelen, creëren wij voelbare meerwaarde voor mensen. Buurtzorg is voor mij dan ook hét zorgmodel van de toekomst. Mantelzorgers en vrijwilligers uit de buurt nemen een ondersteunende rol op voor mensen met een zorgbehoefte. Zij helpen hen waar het kan om volwaardig te participeren aan onze samenleving. Als professionele zorgverleners ondersteunen wij hen beide, zodat enerzijds de specifieke zorg gegarandeerd wordt én anderzijds het engagement dat mensen vrijwillig opnemen draaglijk blijft.”

Familiehulp participeert nu al aan diverse initiatieven waarin vrijwilligers en professionele zorgverleners de handen in elkaar slaan. “De projecten Nachtzorg in Vlaanderen zijn daar een toonvoorbeeld van”, zegt Ann Demeulemeester. We bieden zorg op maat van de cliënt. Afhankelijk van zijn zorgbehoefte en zijn thuissituatie kan dat nachtzorg door een verzorgende zijn, nachtoppas door een geschoolde vrijwilliger, tijdelijke nachtzorg in een residentiële omgeving... Door het samen te doen kunnen we meer mensen helpen op de manier die het beste bij hen past.”

Ook binnen ons ander aanbod vinden vrijwilligers hun weg naar Familiehulp.  Kimberley Van Acker, productbeheerder dagverzorging: “In onze dagverzorgingshuizen (NOAH) zijn meer dan 50 vrijwilligers actief. Zij zijn een extra hart en handen rond onze cliënten en betekenen een grote steun voor onze verzorgenden en huishoudhulpen. We hebben vrijwilligers van diverse pluimage: creatievelingen die hun talenten inzetten tijdens onze activiteiten, handige Harry’s die helpen bij praktische klussen, mensen die fijn gezelschap bieden,... Allen zijn ze het er over eens dat de dankbaarheid die ze van onze cliënten krijgen een meerwaarde is in hun leven.”

Opvallend is ook dat de inzet van vrijwilligers vaak een persoonlijke verrijking betekent. Lieve Heurckmans, manager kinderopvang ervaart dat dagelijks. “In De Speelboom werken we ook met vrijwilligers met een handicap of mensen uit een kwetsbare situatie. Het kinderdagverblijf wordt zo een leerplek waar mogelijkheden liggen tot persoonlijke ontwikkeling. We winnen er allemaal bij.”

Ann Demeulemeester: “Een welgemeende ‘Chapeau!’ voor al die mensen die er voor kiezen om er samen met Familiehulp te zijn voor wie het nodig heeft!”

Wie zin heeft in een vrijwillig engagement binnen Familiehulp kan contact opnemen met het regiokantoor of kinderdagverblijf in zijn buurt via www.familiehulp.be/contact