Thuiszorgorganisaties zorgen samen voor COVID-19 patiënten

Thuiszorgorganisaties zorgen samen voor COVID-19 patiënten

corona 3

Samenwerking. Dat is het kernwoord in deze coronacrisis. De sector van de eerstelijnszorg slaat de handen in elkaar om samen ‘cohortzorg’ aan te bieden. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. De sector krijgt daarvoor ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Tijdens deze coronacrisis en haar vele uitdagingen, blijft de sector van de thuiszorg enigszins onderbelicht in haar rol als eerstelijnszorg. Nochtans spelen de gezinszorg en de thuisverpleging vandaag een essentiële rol. Duizenden medewerkers zijn dagelijks in de weer om bij de mensen thuis een passende zorg en verzorging te bieden. Zij zijn onontbeerlijk om de nood op het terrein te lenigen.

Honderden van deze ‘helden van de zorg’ zijn bereid gevonden om over openbare en private zorgorganisaties heen hun rol van thuisverzorger bij (vermoedelijk) besmette mensen op te nemen. Ze doen dit al een tijdje, maar vanaf 16 april nu ook ’officieel’. De cohortteams zullen overigens niet enkel georganiseerd worden voor mensen thuis, maar ook voor woonzorgcentra en andere zorginstellingen.

“Het is een uniek gegeven”, zegt Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen. “Alle zorgverleners trekken vandaag aan hetzelfde zeel. Samenwerking in deze tijden is belangrijk en daarom nemen we onze verantwoordelijkheid op. De gedeelde ambitie is groot. De patiënt staat centraal, los van waar patiënten klant zijn of tot welk ziekenfonds ze behoren. Wij willen er zijn voor alle patiënten. Mensen warme en kwaliteitsvolle zorg bieden in hun thuisomgeving, dat is wat ons bindt en dat is waar we – meer dan ooit – samen voor gaan.”

“Wij willen als Koepel voor en erkende dienst van zelfstandig thuisverpleegkundigen uiteraard meewerken om COVID-19 in te dijken”, zegt algemeen directeur van Mederi Willy Vertongen. “En dat betekent optimaal samenwerken. Iedereen is of wordt geraakt door het virus. Iedereen wil het helpen bestrijden. Wij zetten onze expertise op het terrein daarvoor in.”

Lucien Speeckaert, voorzitter van het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen: “Het is zeer belangrijk om onze mensen te beschermen. Door samen te werken bundelen we onze krachten én alle materialen. Dat zal nodig en nuttig blijken om zeer efficiënt om te gaan met het schaarse beschermingsmateriaal.”

“De gezinszorg levert een belangrijke bijdrage aan de cohortzorg”, voegt algemeen directeur van Familiehulp Ann Demeulemeester toe. “Van dag één van deze crisis bleven wij actief op het terrein. We zijn er ook nu voor de mensen. Heel wat kwetsbare mensen – jong en oud - kunnen immers niet ‘in hun kot blijven’ zonder onze zorg en ondersteuning. Lichamelijke verzorging, boodschappen doen, maaltijden bereiden… Het zijn zaken waar wij ongelooflijk veel meerwaarde betekenen. Maar vooral ons nabij zijn en onze psychosociale ondersteuning maken vandaag het verschil.”

Voor i-mens, die zowel gezinszorg als thuisverpleging aanbiedt, komen de maatregelen niets te vroeg. Ze zijn nodig om personeel en klanten in de gezinszorg en de thuisverpleging maximaal tegen de verspreiding van het coronavirus te beschermen. “Onze klanten kennen onze medewerkers en vertrouwen ze. Ze komen om hen te helpen en te verzorgen. Niet om hen te besmetten. Daarom kiezen we er bewust voor om de rondes met bezoeken aan besmette en niet-besmette klanten te stoppen”, zegt algemeen directeur van i-mens Karin Van Mossevelde.

De cohortzorg krijgt de volle steun van de overheid. “Het is cruciaal dat de sector de steun van de overheid geniet”, zegt Stefaan Berteloot, directeur van Zorggezind (de koepelorganisatie van private en openbare diensten voor gezinszorg).  “Alle mogelijke obstakels om efficiënt te kunnen samenwerken, hebben we met de steun van Vlaanderen kunnen wegwerken. En ja, de financiering is daar één belangrijk element van. Maar de beschikbaarheid van voldoende beschermend materiaal evenzeer. Hiervoor ijveren we continu bij de bevoegde overheden.”

Binnen de samenwerking worden voorts ‘COVID-19-zorglijnen’ opgestart. Dat is één communicatielijn (0800-nummer) per provincie voor de inschakeling van gezinszorg en/of thuisverpleging bij (vermoedelijk) COVID-19 besmette patiënten in de thuiszorg. Daar kunnen zorgverleners binnen de eerstelijnszones 24/7 terecht en kan er snel geschakeld worden tussen de verschillende diensten en organisatie zodat de patiënt meteen de juiste zorg krijgt. De inkomende zorgvragen worden meteen doorgestuurd naar de lokale cohortzorg teams in de eerstelijnszones, zo dicht als mogelijk bij de woonplaats van de zorgvrager.

Elke organisatie neemt een rol op naar coördinatie, opvolging of dispatching. De diensten voor thuisverpleging en diensten voor gezinszorg zullen, naast hun reguliere werking en de cohortzorg, de vraag krijgen om personeel in te schakelen in schakelzorgcentra en woonzorgcentra. De gezinszorg en thuisverpleging willen solidair helpen de uitzonderlijke noden te lenigen.

Alle deelnemende partners onderschrijven het belang van deze samenwerking. Elk van hen dankt uitdrukkelijk al zijn medewerkers die elke dag opnieuw met een ongelooflijke gedrevenheid hun expertise inzetten ten behoeve van al wie zorg of hulp nodig heeft. De organisaties willen met deze krachttoer een belangrijke bijdrage leveren om mensen te helpen genezen en de verspreiding van het virus in te dijken.