Staatssecretaris Sammy Mahdi bezoekt Familiehulp

Staatssecretaris Sammy Mahdi bezoekt Familiehulp

Bezoek staatssecretaris Sammy Mahdi aan Familiehulp

Op woensdag 7 juli kreeg Familiehulp bezoek van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Hij kwam praten over de manier waarop we vluchtelingen ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

Vanuit haar missie en visie hecht Familiehulp veel belang aan solidariteit met de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarnaast is het voor onze organisatie – net als de hele zorgsector – een grote uitdaging om voldoende medewerkers (verzorgenden, zorgkundigen en huishoudhulpen) te vinden. Het is namelijk geen toeval dat verpleeg- en zorgkundigen momenteel de lijst van knelpuntberoepen aanvoeren. Om het in cijfers uit te drukken: vorig jaar telde Vlaanderen liefst 8.000 openstaande vacatures.

Met haar deelname aan het Europese project “In de zorg – Uit de zorgen” heeft Familiehulp de voorbije jaren 52 vluchtelingen actief begeleid naar een job in de zorgsector. Op die manier konden we een oplossing voor twee maatschappelijke problemen – de opvang van vluchtelingen en het tekort aan zorgpersoneel – combineren.

Daarnaast investeert Familiehulp via haar vijf opleidingscentra al jaren actief in de opleiding en vorming van verzorgenden en zorgkundigen. Zeker in Brussel zien we de diversiteit onder onze cursisten sterk toenemen. Mede daardoor is Familiehulp de voorbije jaren uitgegroeid tot een organisatie met medewerkers uit meer dan 100 verschillende landen. Ook via ons strategisch project ‘Iedereen mee’ zet Familiehulp actief in op diversiteit. Het laat ons ook toe om meer afgestemde zorg op maat te bieden, onder andere via het inzetten van cultuursensitieve zorgambassadeurs binnen de diverse allochtone gemeenschappen.

Algemeen directeur Ann Demeulemeester was alvast verheugd met de komst van staatssecretaris Sammy Mahdi. “Het bezoek is een erkenning voor de kennis en ervaring van Familiehulp rond het opleiden en tewerkstellen van vluchtelingen en mensen met een migratie-achtergrond. We zijn blij dat we onze expertise en onze visie op diversiteit mee kunnen aanwenden om de vele maatschappelijke problemen en de uitdagingen in de zorgsector en op de arbeidsmarkt aan te pakken.”