Samenwerking tussen Familiehulp en Langemark-Poelkapelle leidt tot ruim zorgaanbod en dienstverlening

Samenwerking tussen Familiehulp en Langemark-Poelkapelle leidt tot ruim zorgaanbod en dienstverlening

Logo Langemark-Poelkapelle

Via een samenwerking met thuiszorgorganisatie Familiehulp wil het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle een ruime waaier oplossingen aan zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp met dienstencheques aanbieden. Schepen Marleen Soete toont zich alvast erg enthousiast. “Door dit partnerschap kunnen we onze dienstverlening verder uitbouwen en zo een afdoende antwoord bieden op de vragen, noden en behoeften van onze inwoners.”

Veel aandacht voor buurtzorg en collectieve zorg

De samenwerking uit zich op verschillende vlakken. Wat gezinszorg betreft, zal het gemeentebestuur samen met Familiehulp en WZC De Boomgaard een extra en specifiek zorgaanbod ontwikkelen. “Daarbij schenken we veel aandacht aan buurtzorg en collectieve zorg”, aldus Marleen Soete, schepen van sociale zaken, burgerzaken en ontwikkelingssamenwerking. “Met gerichte thuiszorg en ondersteuning op maat willen we een antwoord bieden op de bestaande zorgnoden binnen onze gemeente. Op die manier hopen we onder andere dat onze oudere inwoners met een zorgbehoefte langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

Uitbreiding aanbod dienstencheques

Naast gezinszorg ligt de focus ook op huishoudelijke hulp met dienstencheques. “Samen met Thuishulp De Wissel gaan we het bestaande aanbod aan huishoudelijke hulp met dienstencheques in Langemark-Poelkapelle uitbreiden”, vertelt Frans Verhegge, regiodirecteur bij Familiehulp Ieper. “We zetten ook extra in op het aanwerven van huishoudhulpen. Zo hopen we de vele vragen naar huishoudelijke hulp met dienstencheques in de gemeente in te vullen.”

Aanstelling van zorgpartner Familiehulp in Langemark-Poelkapelle

De samenwerking tussen het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle en Familiehulp wordt concreet gemaakt met de aanstelling van een zorgpartner. “Deze maatschappelijk werker van Familiehulp zal vanuit onze gemeente nauwgezet alle aanvragen van onze inwoners rond zorg en dienstverlening opvolgen”, aldus Marleen Soete. “Dit gebeurt in nauw overleg met het lokale bestuur en onze sociale dienst.” We zijn ervan overtuigd dat we via dit volwaardig partnerschap onze dienstverlening verder kunnen uitbouwen en zo een afdoende antwoord kunnen bieden op de bestaande vragen, noden en behoeften van onze inwoners.”

“Deze samenwerking illustreert ook het stijgende belang van lokale samenwerkingen in het hedendaagse zorglandschap”, besluit Frans Verhegge.