Samen zorgen voor morgen: Familiehulp doet een appel op woonzorgcentra

Samen zorgen voor morgen: Familiehulp doet een appel op woonzorgcentra

Familiehulp en woonzorgcentra

Het zorgaanbod van vandaag biedt onvoldoende antwoord op de zorgvragen van morgen. Maar de oplossing ligt voor de hand stelt Ann Demeulemeester, algemeen directeur van Familiehulp. De thuiszorg en de woonzorgcentra kunnen elkaar vinden in de creatie van een zorgcontinuüm voor ouderen. Zij wil samen met woonzorgcentra op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen in de buurt.

Het aantal ouderen in onze samenleving stijgt en hun zorgzwaarte neemt toe. Toch blijven zij liefst in hun vertrouwde omgeving wonen. De meesten stellen hun verhuis naar het woonzorgcentrum zo lang mogelijk uit. Op jaarbasis helpt Familiehulp meer dan 10.000 zwaar zorgbehoevende 80-plussers in Vlaanderen. Door de toenemende zorgzwaarte en complexiteit stijgt de druk op mantelzorgers en medewerkers in de thuiszorg. Ook de woonzorgcentra ervaren dat hun nieuwe bewoners zeer zwaar zorgbehoevend zijn. Deze evolutie vraagt een nieuwe toekomstgerichte koers van de thuiszorg en de residentiële sector.

Ann Demeulemeester: “Ouderen en hun mantelzorgers moeten niet voor de thuiszorg óf voor het woonzorgcentrum kiezen. Het is aan ons, zorgactoren, om samen een aanbod uit te bouwen dat tegemoet komt aan hun zorg- en woonbehoeften. Die fluctueren in de tijd. We kiezen er ook resoluut voor om van daaruit te vertrekken. De cliënt en zijn netwerk zijn ons uitgangspunt. We stemmen samen af hoe we zorgcontinuïteit kunnen bieden in de eigen buurt. Ook - en vooral - als het over langdurige trajecten gaat. Dat naast de zorgvragen ook de zorgvormen zullen variëren in de tijd, lijkt mij logisch. Ik geloof in een naadloze overgang van de ene zorgvorm naar de andere. Goede zorg is voor ons niet langer voldoende. Goede levenskwaliteit staat voorop.”

Familiehulp doet een appel op de woonzorgcentra om samen innovatieve zorgvormen te ontwikkelen. Zo kunnen we samen zorgen voor de buurt en voor een positief imago van zorg. Mensen die wachten op hun verhuis naar het woonzorgcentrum, mensen in kortverblijf, mensen in dagverzorging,... kunnen op onze gezamenlijke inzet rekenen. Door de krachten te bundelen kunnen we blijven zorgen, ook als de zorgnood toeneemt. Mantelzorgers krijgen de nodige ondersteuning.

Familiehulp werkt al geruime tijd samen met verschillende woonzorgcentra. Zo doen we maaltijdbedeling of -begeleiding in  bv. het buurtrestaurant of in polyvalente ruimtes, baten we kleinschalige dagverzorgingshuizen (NOAH) uit op bestaande zorgsites, maken we gebruik van het hoog-laagbad in woonzorgcentra om cliënten die thuis de mogelijkheid niet hebben een verwenmoment te gunnen en hen kennis te laten maken met het woonzorgcentrum, omringen we mensen die op de wachtlijst staan thuis met de beste zorgen, enzovoort.

Ann Demeulemeester: “ We werken nu al fijn samen, tot grote tevredenheid van alle partijen. Ik wil mij echter niet vastpinnen op bestaande vormen van samenwerking. We moeten elkaar versterken in functie van bestaande én nieuwe behoeften. Familiehulp zet haar deuren open voor creatieve samenwerkingsvormen en zorgexperimenten. Bij onze eigen medewerkers vind ik alvast een groot draagvlak. Onze verzorgenden en huishoudhulpen die nu al  samenwerken met woonzorgcentra, zijn daar heel enthousiast over. Het is een verrijking, zowel voor hun eigen welbevinden als voor dat van de bewoners als van hun collega’s ter plaatse. De wederzijdse return is groot. Thuiszorg én residentiële zorg leren elke dag van elkaar.”

 Actua TV Zorg/ZorgnetIcuro maakte een mooie reportage over de samenwerking tussen Familiehulp en WZC De Pottelberg in Kortrijk:

https://www.youtube.com/watch?v=xokEbf8oqKg