Reactie Familiehulp n.a.v. het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociale/non-profitsectoren 2021-2025

Reactie Familiehulp n.a.v. het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociale/non-profitsectoren 2021-2025

zorgen voor elkaar

Algemeen Directeur Ann Demeulemeester reageert positief op het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de sociale en non-profitsectoren dat eergisteren werd bereikt. “Er was een grote urgentie om een akkoord te bereiken dat de zorgsector in staat stelt de toekomst voor te bereiden”, zo licht Demeulemeester toe. “Dit akkoord is zonder meer een stap in de goede richting. Ons land kent één van de sterkste en breedste zorg- en welzijnsstructuren ter wereld. Als we diezelfde toegankelijke, kwalitatieve zorg ook in de toekomst willen verzekeren was het essentieel dat ook in beleidsbeslissingen te vertalen”, zo stelt de algemeen directeur van Familiehulp.

Her en der krijgt het zogenaamde VIA6-akkoord het label ‘historisch’ opgeplakt. Ann Demeulemeester benadrukt zeer specifiek drie belangrijke pijlers van het akkoord die voor Familiehulp zeer welkom zijn:

-          Waardering voor zorg- en welzijnsmedewerkers: er wordt 412 miljoen euro vrijgemaakt voor koopkrachtmaatregelen en voor de gezinszorg en kinderopvang  komen er bijna 400 VTE bij voor flexibele zorg, werkdrukvermindering, betere omkadering en uitbreiding;

-          De harmonisering van de lonen over alle sectoren: dit is een rechtvaardige en noodzakelijke maatregel. Hierdoor zal voor een verzorgende in de thuiszorg en een kindbegeleider in de kinderopvang hetzelfde loonbarema worden toegepast als voor een gelijkaardige functie in een woonzorgcentrum; de nieuwe instroom in de sector kan daarmee versterkt worden.

-          Kwaliteitsmaatregelen om in de toekomst wijzigende zorgvragen tegemoet te komen: de noden van het doelpubliek van de gezinszorg worden steeds complexer met een groeiende nood aan o.a. flexibele zorg en integrale zorg. Om hieraan tegemoet te komen wordt extra ruimte voorzien voor omkadering, vorming en opleiding, digitalisering en innovatie.

Ann Demeulemeester: “Ja, dit is dus zonder twijfel een belangrijk en goed akkoord dat ook echt wel nodig was en waarop we ook al een tijdje zaten te wachten. Hiermee kunnen we aan de slag en dat gaan we – vanzelfsprekend – dan ook doen”.