Prikkeldag in kinderopvang De Speelboom

Prikkeldag in kinderopvang De Speelboom

KDV De Speelboom Familiehulp Oostende

Onze 9 kinderdagverblijven De Speelboom zetten vandaag de deuren open voor een heuse Prikkeldag. Onder het motto ‘Smikkelen van prikkelen’ kunnen ouders, studenten kinderbegeleider en anderen ontdekken hoe je via verschillende activiteiten het jonge brein van baby’s en peuters kan helpen ontwikkelen. We organiseren deze Prikkeldag in het kader van de Dag van het Jonge Brein, tijdens de Week van de Zorg.

De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van onze hersenen. “Tijdens de eerste 12 maanden wordt al 70% van het hersenvolume gevormd”, zegt Cindy Boel, stafmedewerker pedagogie bij De Speelboom. “Het tweede jaar stijgt dit tot 80%. Het is dus erg belangrijk om al in die vroege fase het brein van baby’s en peuters voldoende te stimuleren.”

Het is dus logisch dat kinderdagverblijven mee in beeld komen. “De kinderopvang vervult hier inderdaad een belangrijke functie”, aldus Cindy Boel. “Naast het opvangen en verzorgen van baby’s en peuters zijn we mee verantwoordelijk voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. En daar hoort het stimuleren van hun hersenen bij.”

Hoe gaat dit bij De Speelboom concreet in zijn werk? “We organiseren allerlei spelletjes en activiteiten rond muziek, voorlezen, taal, beweging of knutselen”, legt Cindy Boel uit. “Zo dagen we onze baby’s en peuters op verschillende manieren uit en prikkelen we hun nieuwsgierigheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kleuren of geluiden te herkennen.”