Palliatieve zorg: samen zorgen voor een kwalitatief levenseinde

Palliatieve zorg: samen zorgen voor een kwalitatief levenseinde

Familiehulp beschikt over een referentiewerking palliatieve zorg

Als thuiszorgorganisatie wordt Familiehulp met alle aspecten van het leven geconfronteerd. We zijn er bij de geboorte met onze kraamhulp, we vangen peuters op in De Speelboom en we bieden gezinszorg en huishoudelijke hulp aan zowel jonge gezinnen als oudere mensen. En daarom verlenen we ook palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van de klant en zijn naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Deze zorg is bedoeld om het lijden te voorkomen en te verlichten. We zorgen voor een vroegtijdige signalering en een zorgvuldige behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, (psycho)sociale en spirituele aard en ondersteunen waar mogelijk. 

Familiehulp schenkt aandacht aan de vier dimensies van palliatieve zorg: de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie. Vanuit een empathische en respectvolle houding bieden onze medewerkers ondersteuning die aangepast is aan de behoefte van de klant. Hierin nemen een luisterend oor en gepaste communicatie een belangrijke plaats in. Naast palliatieve zorgverlening is er ook steeds aandacht voor voorafgaande zorgplanning en levenseindebeslissingen. Waar kan werken we nauw samen met mantelzorgers en andere betrokken zorgverleners. De autonomie van de klant staat hierbij altijd centraal. Tegelijk bewaken we mee de grenzen van mantelzorgers door tijdig signalen op te vangen en zoeken we samen naar de best mogelijke zorg.

Naast het bieden van zorg en ondersteuning vinden we het belangrijk dat de palliatieve klant steeds een antwoord krijgt op zijn vragen, noden en wensen. Daarbij werken we nauw samen met mantelzorgers en andere betrokken zorgverleners. De autonomie van de klant staat hierbij altijd centraal. Tegelijk bewaken we mee de grenzen van mantelzorgers door tijdig signalen op te vangen en bieden we proactief oplossingen aan.

Met Familiehulp beschikken we over een referentiewerking ‘palliatieve zorg’. Onze 'referentie' verzorgenden en huishoudhulpen krijgen gerichte opleidingen rond het verlenen van palliatieve zorg en het omgaan met klanten en naasten. Vanuit hun vertrouwensvolle zorgrelatie met de klant zijn onze medewerkers als geen ander geplaatst om hem bij het proces van voorafgaande zorgplanning te ondersteunen. Daarnaast blijven zij steeds zorgzaam nabij, met respect voor ieders wensen.