Nachtzorg Kempen viert 10-jarig bestaan

Nachtzorg Kempen viert 10-jarig bestaan

Nachtzorg Kempen viert 10 jarig jubileum

Nachtzorg Kempen mag 10 kaarsjes uitblazen. Dat was reden voor een klein feestje  in Zaal Foyer van het ontmoetingscentrum Kasterlee. Nachtzorg Kempen is een samenwerking van 20 partners, waaronder Familiehulp. 34 verzorgenden en 16 vrijwilligers staan ’s nachts voor hun cliënten paraat. Dat zijn vooral mensen met een zware zorgbehoefte, mensen in een palliatieve zorgsituatie en mantelzorgers. De verzorgenden en vrijwilligers helpen onder andere met toiletbezoek, eten en drinken, psychosociale ondersteuning en houden toezicht.

Nachtzorg Kempen: een pluralistisch initiatief

Nachtzorg Kempen werd in 2008 opgericht en voorzag nachtzorg in het volledige arrondissement Turnhout. De eerste jaren werd de zorg louter door vrijwilligers verleend. Door de vele vragen, in combinatie met vaak zware zorgbehoeften, werd de inzet van professionele zorgverleners (verzorgenden) steeds meer noodzakelijk. Twintig partners die actief zijn in de eerstelijnszorg van het arrondissement Turnhout onderschreven een samenwerkingsprotocol. Samen besloten zij om de dienstverlening rond nachtzorg in de Kempen verder uit te bouwen en extra verzorgenden in te schakelen. Familiehulp is tot op vandaag één van deze partners. Dankzij een goede en vlotte samenwerking met de verschillende partners kan Nachtzorg Kempen een meerwaarde bieden in het Kempense zorglandschap.

Nachtzorg: voor mensen met een zware zorgbehoefte

Nachtzorg Kempen richt zich vooral naar mensen met een zware zorgbehoefte (chronisch zieken, personen met algemeen functieverlies, personen met dementie,…), mensen in een palliatieve zorgsituatie en mantelzorgers. Nachtzorg omvat persoonsverzorging, hygiënische hulp en psychosociale ondersteuning. De professionele verzorgenden komen langs tussen 22 uur en 7 uur, terwijl vrijwilligers gedurende maximum 12 uur nachtoppas kunnen aanbieden. Zij kunnen een beroep doen op verpleegkundigen om in noodsituaties langs te komen. Er is ook een ‘nachthotel’ waar zorgbehoevenden ’s nachts tijdelijk worden verzorgd in een woonzorgcentrum.

In functie van de vele vragen tracht Nachtzorg Kempen om per cliënt 2 à 3 nachten per week zorg te bieden. Alle cliënten betalen een vaste kost van 30 euro per nacht. De meeste ziekenfondsen voorzien in een tegemoetkoming.

Meer informatie over nachtzorg vind je op www.nachtzorg.be. Naar aanleiding van het jubileum van Nachtzorg Kempen draaide de regionale zender RTV volgende reportage: https://www.rtv.be/artikels/10-jaar-nachtzorg-kempen-steeds-op-zoek-naar-vrijwilligers-a62121