Mantelzorgers zijn volwaardige partners van Familiehulp

Mantelzorgers zijn volwaardige partners van Familiehulp

Mantelzorg

1 op 5 Vlamingen is actief als mantelzorger. Ze nemen vrijwillig taken over van mensen met een zorgbehoefte die dat zelf niet (meer) kunnen. Vaak gaat het om de partner, familieleden vrienden of buren. “Voor Familiehulp zijn zij volwaardige partners in de zorg”, stelt manager zorgbeleid Els Maselis. “Zorg dragen, dat doen we samen.”

Els Maselis benadrukt dat de ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers en de expertise van professionele zorgverleners complementair zijn. “Onze cliënten en hun mantelzorgers kennen de thuissituatie en de zorgbehoeften het best. Bij Familiehulp gaan we dan ook voor de trialoog. De cliënt, zijn mantelzorger en onze medewerker beslissen samen welke ondersteuning wenselijk is. We werken daarbij krachtgericht, niet probleemgericht. Wij ondersteunen wat wél nog kan en nemen enkel over wat moét. Elke dag leren we daarbij van elkaar.” Samen met Familiehulp zorg dragen voor een naaste betekent dus niet dat je alles uit handen moet geven. Een vrees die soms onterecht leeft...

Els Maselis: “Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden, het overkomt je, plots of geleidelijk aan. Het overkomt man en vrouw, jong en oud. Vaak zetten mensen pas de stap naar ondersteuning als ze zelf overbelast geraken. Familiehulp doet een warme oproep aan iedereen die in een beginnende zorgsituatie staat om van meet af aan steun te dúrven vragen. Wie kan iets voor jou betekenen? Die hulp kan geboden worden door mensen uit je eigen netwerk, door vrijwilligers of door professionele zorgaanbieders. Belangrijk is dat zij je kunnen helpen om het vol te houden.”

Expert zorgbeleid Kathleen Frits wijst op de toenemende groep van oudere mantelzorgers. “Uit studies blijkt dat de leeftijd van mantelzorgers toeneemt. Zo is 53% van de inwonende mantelzorgers ouder dan 70 jaar. Zij hebben steeds vaker zélf te kampen met fysieke ongemakken. Mantelzorg wordt voor veel mensen op die manier een grote belasting. En dat leidt tot psychische stress en lichamelijke uitputting. De thuiszorg kan hier een belangrijke rol spelen in hun ondersteuning. Als onze verzorgenden, huishoudhulpen of oppassers een deel van de taken overnemen, krijgen de mantelzorgers noodzakelijke ademruimte. Ook onze kleinschalige dagverzorgingshuizen (NOAH), waar mensen met een zorgbehoefte een gezellige dag kunnen doorbrengen, zijn waardevolle initiatieven.”

Ben je zelf mantelzorger? Informeer je dan tijdig en vrijblijvend over de ondersteuning die Familiehulp je kan bieden. Neem gerust contact op met ons regiokantoor in je buurt via www.familiehulp.be/contact.

Vanaf vandaag is ook de website Vlaams expertisepunt mantelzorg is een feit: www.mantelzorgers.be  Vanuit onze expertise zal Familiehulp regelmatig mee inhoud voor deze website aanleveren.