Mantelzorgers als volwaardige partners

Mantelzorgers als volwaardige partners

De mantelzorger als volwaardige partner

Naar aanleiding van Dag van de Mantelzorg wil Familiehulp alle mantelzorgers bedanken voor hun inzet voor hun naasten. Voor onze organisatie zijn mantelzorgers volwaardige partners in de zorg, wiens kennis en ervaring een belangrijke rol spelen bij onze zorgverlening.

Ongeveer 800.000 mensen in ons land zijn mantelzorger. Dit betekent dat zij op een informele en onbezoldigde manier zorg verlenen aan familieleden of vrienden met een zorgbehoefte. Vaak gaat het om de inwonende partner, maar evengoed om ouders, familieleden of vrienden die elders wonen.

Mantelzorgers: een belangrijke rol binnen de thuiszorg

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol binnen de thuiszorg. “Omdat zij hun partner of familielid heel goed kennen, kunnen zij vaak perfect inschatten wat de wensen, noden en behoeften zijn van de betrokken klant”, vertelt Els Maselis, manager zorgbeleid bij Familiehulp. “Hun inbreng geeft op die manier een meerwaarde aan de verleende zorg of ondersteuning.”

Om die reden beschouwt Familiehulp mantelzorgers als volwaardige partners in de zorg. “We werken graag op een gelijkwaardige manier samen”, aldus Els Maselis. “Daarbij heeft ieder zijn eigen rol, positie en verantwoordelijkheid.”

“Mantelzorgers kunnen tijdens de zorgverlening verschillende rollen opnemen. We denken hierbij aan de rol als partner, expert of als naaste. Familiehulp vindt het belangrijk om de mantelzorger in deze rollen te (h)erkennen. Dit betekent concreet dat we actief samenwerken, verwachtingen op elkaar afstemmen, elkaar in de zorg betrekken, zorgvaardigheden aanleren en kennis en ervaring uitwisselen. Daarbij hebben we altijd oog voor de nauwe band tussen de mantelzorger en de klant.”

Met toestemming van de cliënt

“We ondersteunen de mantelzorgers ook door een luisterend oor te bieden. Door tijd te maken om over gevoelens, emoties en twijfels te praten, hopen we eventuele signalen van overbelasting tijdig op te vangen. In dat geval bekijken we samen welke oplossingen er mogelijk zijn. Communicatie vormt dus zeker een belangrijk aspect, waarbij de mantelzorger zelf kiest wanneer en hoe hij wil communiceren. We houden hierbij ook altijd rekening met ons beroepsgeheim en privacy.”

In deze visie op mantelzorg beslist de klant met wie we informatie rond zijn zorg mogen delen. “Onze samenwerking met mantelzorgers is pas mogelijk na deze toestemming mogelijk”, zegt Els Maselis.

Optimale levenskwaliteit in de vertrouwde omgeving

In onze visie op mantelzorg blijft het uitgangspunt van onze zorgverlening uiteraard hetzelfde. “Het doel van onze zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp is altijd om onze klanten zo lang mogelijk een optimale levenskwaliteit te garanderen in hun eigen vertrouwde omgeving.”