Kortgeschoolde werkzoekenden krijgen alle kansen bij Familiehulp

Kortgeschoolde werkzoekenden krijgen alle kansen bij Familiehulp

huishoudhulp

De Nationale Bank stelt in haar jaarverslag dat er een structurele mismatch is tussen de scholingsgraad van werkzoekenden en de vaardigheden die werkgevers vragen. Ze geeft een sneer naar werkgevers omdat die vaak hogere kwalificatie-eisen stellen dan nodig. Tom Vandewalle, manager medewerkersbeleid van Familiehulp nuanceert: “Bij Familiehulp krijgen kortgeschoolde werkzoekenden alle kansen. Als werkgever helpen wij onze medewerkers groeien in hun job.”

Bij Familiehulp werken 13.000 medewerkers. Het gros daarvan zijn kortgeschoolden. Huishoudhulpen in de zorg en met dienstencheques – die instaan voor het onderhoud van de woning moeten geen diploma hebben. Tom Vandewalle: “Uiteraard moeten nieuwe medewerkers over een aantal basisvaardigheden beschikken. Dit zowel wat betreft poetsen, als wat betreft het omgaan met mensen”. Alle starters doorlopen een vormingstraject bij Familiehulp. Bovendien voorzien we van bij de start in intensieve begeleiding op de werkvloer. Die begeleiding gebeurt door collega-mentoren of door zorgpartners en coachen. Alle medewerkers krijgen ook jaarlijks bijscholing. Zo kunnen zij hun vaardigheden bijschaven en blijven zij op de hoogte van nieuwe technieken. Voor specifieke vaardigheden, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse taal, voorzien wij trajecten op maat. Wij werken daarvoor ook samen met experten buiten onze organisatie.”

Verzorgenden moeten een getuigschrift hebben. Dat kunnen ze in het regulier onderwijs behalen, maar Familiehulp heeft ook 5 eigen opleidingscentra in Vlaanderen. “Samen met de VDAB en ESF leiden wij al jaren kortgeschoolde werkzoekenden op als polyvalent verzorgende en zorgkundige”, zegt Tom Vandewalle. Zij volgen er 11 maanden (praktijk)les en lopen er stage in de thuiszorg en de residentiële zorg. Cursisten uit kansengroepen worden extra begeleid om het traject tot een goed einde te brengen. Meer dan 90% stroomt na de opleiding ook effectief door naar de werkvloer.”

Tom Vandewalle erkent wel dat het werven van nieuwe collega’s een steeds grotere uitdaging is. “Het is bekend dat er zowel in de zorgsector als in de dienstenchequesector handen te kort zijn. Jaarlijks zoeken wij bij Familiehulp zo’n 800 huishoudhulpen en 500 verzorgenden. Dat is best pittig. Gelukkig hebben wij enkele sterke troeven in handen. Werken bij Familiehulp staat immers garant voor dicht bij huis werken. Onze huishoudhulpen werken enkel overdag, zodat ze hun job goed kunnen combineren met hun gezin. Verzorgenden werken meer flexibel, maar hebben een vast uurrooster en geen onderbroken uren. Als verantwoord werkgever garanderen we uiteraard ook een correcte verloning.”

 Wie interesse heeft in een job bij Familiehulp vindt meer info op www.familiehulp.be/jobs

 

.