Kinderdagverblijf De Speelboom is er voor kinderen, hun ouders én de buurt

Kinderdagverblijf De Speelboom is er voor kinderen, hun ouders én de buurt

Familiehulp kinderopvang De Speelboom

Door onze deuren open te zetten op Burendag, laten we zien dat we samen voor onze kinderen zorgen”, zegt manager kinderopvang Lieve Heurckmans. “De Speelboom is zó veel meer dan de plek waar je je kind naar toe brengt als je gaat werken.”

Lieve Heurckmans: “De Speelboom is een warm nest voor kinderen én hun ouders, stevig ingebed in de buurt. We dragen zorg voor elkaar. Het welbevinden van de kinderen staat daarbij voorop. Kinderen hebben bij ons een actieve participerende rol. Het leven in de groepsopvang bepaalt mee wie ze zijn. Zij mogen hier hun unieke zelf zijn, wij bieden hen rijke ontwikkelingskansen.”  

Bij Familiehulp kinderopvang is het vanzelfsprekend dat ouders en kinderbegeleiders samen vorm geven aan de ontplooiing van de kinderen. “We luisteren naar vragen en wensen van individuele ouders. Over ons pedagogisch handelen zijn we heel transparant. Ouders hebben daar ook inspraak in”, zegt Lieve Heurckmans. “Met gezinnen samenwerken betekent ook dat we ze met elkaar in contact brengen. Zo ontstaan heuse oudergroepen. We ondersteunen ouders waar wenselijk. Dat kan zowel op materieel, op emotioneel als op sociaal vlak zijn.”

Buurtgericht werken begint met een positieve en open houding met respect voor maatschappelijke diversiteit en inclusie. Lieve Heurckmans: “Onze medewerkers leggen actief contact met de lokale gemeenschap. We spelen in op zorg- en ondersteuningsvragen van buurtbewoners. Dat De Speelboom deel is van Familiehulp is wat dat betreft uiteraard een sterke troef. Waar het kan helpen we zelf, lukt dit niet dan verwijzen we door. Buurtbewoners worden ook actief betrokken bij activiteiten in het kinderdagverblijf. In verschillende van onze kinderdagverblijven zijn ook buurtbewoners met een kwetsbaar profiel vrijwillig aan de slag. Ook met andere actoren binnen de gemeenschap werken we graag en veel samen. Dat gaat van lokale verenigingen tot bijvoorbeeld de Huizen van het Kind. Zo loopt in De Speelboom Beringen het KOALA-project, een publiek-private samenwerking met als doel kansarmoede te bestrijden via aangepaste kinderopvang. We organiseren kind-ouderactiviteiten om ouders te versterken in hun rol en kinderen alle kansen te bieden. Dat we op zoveel verschillende manieren bijdragen aan de sociale cohesie vinden we een enorme meerwaarde.”

Wie op zoek is naar kinderopvang, kan contact opnemen met De Speelboom via www.familiehulp.be/contact. Je vindt Familiehulp kinderopvang in Beringen, Borgerhout, Herentals, Houthalen-Helchteren, Oostende en Turnhout.