“Het mentale welzijn van onze medewerkers is prioritair”

“Het mentale welzijn van onze medewerkers is prioritair”

Het mentale welzijn van onze medewerkers is erg belangrijk

Zeker na de coronacrisis is het belangrijk om mensen opnieuw met elkaar te verbinden. Want het mentale welzijn van haar medewerkers vormt voor Familiehulp een prioriteit. Directeur medewerkersbeleid Kristel Vandenbossche legt uit welke mogelijkheden er zijn.

Hoe belangrijk is mentaal welzijn voor Familiehulp?

Kristel Vandenbossche: Als thuiszorgorganisatie kunnen we dat belang moeilijk onderschatten. Dat geldt zowel voor het mentale welzijn van onze klanten, maar uiteraard ook voor dat van onze medewerkers en onze organisatie. De voorbije maanden hebben we hier volop op ingezet. Denk maar aan onze infocampagne rond veerkracht of de bevraging welbevinden. Daarnaast is er de aanwezigheid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, het welzijnsteam en onze samenwerking met de externe preventiedienst IDEWE.

Binnen Familiehulp zijn ook tools en een draaiboek uitgewerkt waarmee we de veerkracht van onze medewerkers en leidinggevenden kunnen ondersteunen. Denk maar coaching, intervisie, verbindende communicatie of de opleiding “Hoe geef ik op tijd mijn grenzen aan”.

Heeft de coronacrisis de aandacht voor het mentale welzijn groter gemaakt?

Kristel Vandenbossche: Er was zeker al voldoende bewustzijn rond. Zo organiseerde Familiehulp in 2017 al een bevraging rond mentaal welzijn. Uiteraard is het thema door de coronacrisis actueler geworden: door de lockdowns en het telewerk viel de verbinding tussen mensen en collega’s grotendeels weg. Dat heeft sporen nagelaten. Voor veel bedrijven is de gezondheid van hun werknemers dan ook één van de grootste prioriteiten geworden.

Waar liggen er nog uitdagingen en mogelijkheden bij Familiehulp rond mentaal welzijn?

Kristel Vandenbossche: We moeten verder inzetten op zelfzorg. Mentale problemen moeten binnen Familiehulp bespreekbaar zijn. Medewerkers met vragen of problemen of die het mentaal lastig hebben, moeten voldoende mogelijkheden hebben om daar op een laagdrempelige manier over te praten. Dat kan intern zijn bij een leidinggevende of een preventieadviseur, maar evengoed extern.

Daarnaast is het belangrijk om onze medewerkers opnieuw met elkaar in verbinding te brengen. Het is een goede zaak dat we opnieuw jaarvieringen en teambuildings kunnen organiseren. Als organisatie moeten we ook het mooie werk dat onze medewerkers elke dag leveren voldoende waarderen. Dat kan bijvoorbeeld via een welgemeende dankjewel of een schouderklopje.