Het jaarverslag 2020 van Familiehulp

Het jaarverslag 2020 van Familiehulp

Jaarverslag 2020 van Familiehulp

Ook voor Familiehulp was 2020 een jaar om nooit te vergeten. De impact van de coronapandemie was heel erg groot. Het is dan ook logisch dat corona een beetje de rode draad vormt doorheen ons jaarverslag 2020

Daarin vertellen we niet alleen over de crisis, maar ook over de opportuniteiten en nieuwe kansen die onze organisatie met verve heeft genomen. Hoe we met een ongeziene veerkracht en toewijding klaar stonden voor onze klanten, onze medewerkers, onze partners en de samenleving. Op geen enkel moment lieten we hen in de steek. 

In 2020 rolden we ook onze nieuwe missie en visie uit. We hebben deze gekoppeld aan vijf strategische projecten die vorm moeten geven aan onze doelen: klantgerichtheid, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning, digitalisering, diversiteit en duurzaamheid.

Maar vooral bood 2020 ook weer ruimte voor warme verhalen van onze klanten en medewerkers. Verhalen die ons binden, ontroeren en waarin we onszelf en Familiehulp herkennen. Je leest ze allemaal in ons jaarverslag van 2020.