Goed Wonen behaalt label ‘kwaliteitsvolle organisatie in de sociale economie’

Goed Wonen behaalt label ‘kwaliteitsvolle organisatie in de sociale economie’

WSE-kwaliteitslabel voor Goed Wonen Familiehulp

Goed Wonen mag zich de komende drie jaar een kwaliteitsvolle organisatie in de sociale economie noemen. Goed Wonen verkreeg deze erkenning na een audit door het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid.

“We krijgen deze erkenning onder andere voor onze inzet rond het coachen en begeleiden van onze medewerkers”, vertelt Els Mertens, manager Goed Wonen. “Vaak zijn dit mensen die weinig tot geen kansen krijgen in het reguliere arbeidscircuit. Wij bieden hen een gerichte opleiding en een job aan. Na enkele jaren kunnen zij zo wel terecht op de gewone arbeidsmarkt.”

“Naast de omkadering, opleiding en begeleiding van onze doelgroepmedewerkers heeft de Vlaamse overheid ook onderzoek gedaan naar de andere processen van onze organisatie”, aldus Els Mertens. “Zo werd onze dienstverlening naar onze klanten, onze interne organisatie en ons financieel beleid doorgelicht. Op basis van alle resultaten hebben we het kwaliteitslabel gekregen en beantwoorden we aan de WSE-normen. Iets waar we uiteraard erg trots op zijn.”