Gezinszorg na corona: als luisteren nòg belangrijker wordt

Gezinszorg na corona: als luisteren nòg belangrijker wordt

Aandeel van psychosociale ondersteuning neemt verder toe binnen gezinszorg

Sinds het einde van de lockdowns zien verzorgenden in de thuiszorg de nood aan psychosociale ondersteuning verder toenemen. Voor veel klanten is een luisterend oor van hun verzorgende minstens zo belangrijk als persoonsverzorging of huishoudelijke hulp. Onder meer dankzij haar referentiewerking kan Familiehulp hier adequaat op inspelen.

Nood aan een goed gesprek

Sinds de intrede van corona in onze samenleving zien onze verzorgenden van Familiehulp hun gevarieerde takenpakket geleidelijk verschuiven. “Als klanten een beroep doen op gezinszorg kunnen zij bij ons terecht voor persoonsverzorging en huishoudelijke hulp”, zegt Els Maselis, manager zorgbeleid bij Familiehulp. “Onze verzorgenden helpen met de lichaamszorg, het bereiden van maaltijden, het toilet, de boodschappen, het huishouden en de administratie. Maar daarnaast bieden ze ook psychosociale ondersteuning. Zo staan ze altijd open voor een goed gesprek en geven ze steun tijdens emotionele of moeilijke momenten. Het gaat dus niet alleen om doen, maar vaak ook om luisteren.”

Familiehulp ziet het aandeel van psychosociale ondersteuning binnen gezinszorg sinds de coronacrisis toenemen “Dat is vooral zo bij oudere en eenzame mensen, maar evengoed ook bij jonge gezinnen of mensen in kansarmoede”, aldus Els Maselis. “Het sociale aspect was altijd al belangrijk binnen de gezinszorg, maar de verhoudingen zijn sinds corona veranderd. Vaak waren onze verzorgenden de enige mensen die tijdens de lockdowns bij de mensen over de vloer kwamen. De eenzaamheid en de onzekerheid uit die periode hebben hun sporen nagelaten. Mensen hebben nood om tijdens een gesprek hun verhaal te vertellen. We pikken ook steeds meer signalen op van eenzaamheid, angst of neerslachtigheid. Onze verzorgenden zijn er dan voor hen, met gezelschap en een luisterend oor.”

Referentiewerking: de opstap naar gerichte zorg op maat

Voor onze verzorgenden betekent dit dat zij nog vaker dan vroeger de rol van vertrouwenspersoon opnemen. “Onze medewerkers zijn daar volledig op voorbereid”, verklaart Els Maselis. “In hun opleiding en bijscholingen wordt voldoende aandacht geschonken aan het psychosociale aspect en het bieden van ondersteuning in moeilijke momenten. Zij herkennen ook wanneer klanten nood hebben aan meer gespecialiseerde zorg.”

Daarnaast beschikt Familiehulp sinds 2012 over een referentiewerking, waarbij onze medewerkers jaarlijks gerichte opleidingen en vorming krijgen rond bepaalde aspecten van gezinszorg. Voorbeelden hiervan zijn dementie, psychische kwetsbaarheid, personen met een handicap, kansarmoede, opvoedingsondersteuning, kraamzorg, oncologie en palliatieve zorg. Het succes en de populariteit van onze referentiewerking neemt elk jaar toe. Ondertussen kunnen meer dan 2.000 verzorgenden binnen Familiehulp zich referentiemedewerker noemen.

“Via die referentiewerkingen zijn onze verzorgenden in staat om gerichte zorg en ondersteuning te verlenen op basis van zeer specifieke wensen en noden van onze klanten”, legt Els Maselis uit. “Dat helpt hen ook om nog sneller bepaalde signalen te herkennen, zoals eenzaamheid, depressie, verdriet, rouw, angst, verwaarlozing of kansarmoede. Zo kunnen we als thuiszorgorganisatie adequaat inspelen op complexe zorgsituaties. Dat gaat dan niet alleen om het flexibel aanpassen van onze eigen zorgverlening in samenspraak met de klant en de mantelzorgers, maar ook over het bespreekbaar maken van het inschakelen van andere (soms gespecialiseerde) zorgverleners. Ook dan blijkt weer hoe belangrijk hun rol van vertrouwenspersoon is.”