Familiehulp zet verder in op hybride gezinszorg

Familiehulp zet verder in op hybride gezinszorg

Familiehulp lanceert project beeldbellen

Na het succes van het project ‘beeldbellen’ start Familiehulp een vervolgproject voor haar klanten gezinszorg. Via het project ‘hybride gezinszorg’ gaan we hen ook vanop afstand ondersteunen, hun sociale contacten verhogen, hun eenzaamheid verminderen en hun digitale capaciteiten helpen ontwikkelen.

Ter herinnering: wat was ‘beeldbellen’ nu weer?

In 2021 werkte Familiehulp mee aan het project ‘beeldbellen’. “Concreet kregen een 30-tal klanten een gratis tablet waarmee ze konden beeldbellen met familie, vrienden én onze verzorgenden”, vertelt Céline Mys, productbeheerder zorgbeleid bij Familiehulp. “Dit project was een eerste voorbeeld van dienstverlening binnen een hybride model, waarbij we fysieke zorg ter plaatse combineren met (preventieve) zorg op afstand. De coronaperiode maakte duidelijk dat mensen die alleen wonen een hoger risico op vereenzaming kennen. Door hen tablets ter beschikking te stellen, kunnen ze gemakkelijk en vaker in contact komen met familie, vrienden en zorgverleners.”

Een nieuwe stap: hybride gezinszorg

Dit jaar zet Familiehulp een nieuwe stap met het project ‘hybride gezinszorg’. “We gaan gezinszorg aan huis aanvullen met digitale zorggesprekken, preventie en 24/7 permanentie”, legt Céline Mys uit. “Zo onderzoeken we op welke manier beeldbellen de zorgdoelen van de klant kan helpen behalen. Een belangrijk aspect is het evenwicht tussen de reguliere zorg thuis en de online hulp. Het wordt één van de sleutels om zorg te kunnen aanbieden als een vloeiend hybride geheel.”

“Daarnaast ligt de focus op het doorbreken van eenzaamheid en het versterken van digitale kennis. Het is namelijk de bedoeling dat iedereen kan deelnemen, ook klanten die nooit eerder een tablet gebruikten of niet vertrouwd zijn met digitale televisie.”

Klanten die deelnemen, kunnen naar wens 1 tot 4 digitale zorggesprekken per week aanvragen. Een gesprek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en wordt gevoerd door een verzorgende. “Tijdens het project ‘beeldbellen’ merkten we dat vooral eenzame klanten of klanten met een (psycho)sociale nood extra enthousiast waren. Zij konden via digitale weg al eens vaker hun hart luchten.”

“Tijdens de zorggesprekken wordt er ook gewerkt aan preventie”, gaat Céline Mys verder. “Zo vragen we gericht naar aspecten als slaap, voeding en beweging. We geven ook input via een bericht, een video of een oefening. Klanten die deelnemen, garanderen we ook een 24/7 bereikbaarheid. Zij kunnen naast de geplande gesprekken ook zelf opbellen als ze nood hebben aan een gesprek.”