Familiehulp zet in op toegankelijke kraamzorg voor kwetsbare gezinnen

Familiehulp zet in op toegankelijke kraamzorg voor kwetsbare gezinnen

Kraamzorg is er voor het hele gezin

Tijdens deze Week van de Kraamzorg vraagt Familiehulp bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Kraamzorg moet ook voor hen toegankelijk zijn.

“Kraamzorg mag geen luxezorg zijn”, zegt Ann Demeulemeester. “Alle kinderen en hun ouders hebben recht op een goede start. Onze kraamverzorgenden kunnen het verschil maken.” Kraamzorg in kwetsbare gezinnen is erg specifiek. Familiehulp biedt ondersteuning op verschillende domeinen waar de ouders problemen ervaren. “We beperken ons niet tot de ‘klassieke’ zorg voor moeder, kind en de rest van het gezin. Daarom is inzicht in de leefwereld van kwetsbare gezinnen bijzonder belangrijk. We zetten in op zelfredzaamheid en versterken ouders in hun ouderschap. Door onze sterk uitgebouwde referentiewerkingen kraamzorg en kansarmoede hebben onze kraamzorgequipes de nodige expertise om dat te doen.”

Kwetsbare gezinnen zijn vaak moeilijker te bereiken en te motiveren om kraamzorg toe te laten. Afstemming met Kind en Gezin en andere zorgverleners is cruciaal voor Familiehulp. Krista Goetvinck, expert zorgbeleid: “Familiehulp is overal in Vlaanderen en Brussel sterk lokaal verankerd. Ons goed uitgebouwde netwerk zorgt ervoor dat kwetsbare situaties steeds vaker vroeg gedetecteerd worden. Dat is in het belang van ouders en kind. Wij hebben steeds de intentie om snel op te starten, uiteraard in overleg met de gezinnen zelf.” Een concrete cliëntsituatie illustreert dit. Krista Goetvinck: “Op vraag van Kind en Gezin startten wij tijdens de laatste maand van de zwangerschap reeds kraamzorg op bij een jonge, alleenstaande mama. Zij stond eerst weigerachtig tegenover hulp. Onze kraamverzorgende kon echter nog voor de bevalling haar vertrouwen winnen en een band met haar opbouwen. Na de bevalling stond zij in voor intensieve begeleiding van moeder en kind. Ze gaf niet alleen advies over de verzorging en voeding van de baby, maar maakte samen met de moeder afspraken bij de dokter en Kind en Gezin, enz. Het bleek voor alle partijen een geslaagd traject."

Ann Demeulemeester: “Wij stellen vast dat de kostprijs van kraamzorg een drempel kan zijn voor kwetsbare gezinnen. Familiehulp blijft dan ook pleitbezorger voor een haalbare cliëntenbijdrage voor deze doelgroep.”