Familiehulp wint Zorgverhaal van het Jaar

Familiehulp wint Zorgverhaal van het Jaar

Familiehulp wint Zorgverhaal van het Jaar

Familiehulp heeft samen met EVA vzw en andere partners de juryprijs van het Zorgverhaal van het Jaar gewonnen. De jury bekroonde het verhaal van ons project "Cultuursensitieve zorgambassadeurs", waarin mensen met een migratieachtergrond - die een hart hebben voor zorg, maar niet over het geschikte diploma beschikken - worden opgeleid tot cultuursensitieve zorgambassadeurs. Zij kunnen nadien aan de slag in de thuiszorg in het superdiverse Brussel. Aan de prijs, die werd uitgereikt door Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen, is een geldsom van 10.000 euro gekoppeld.

Het project ‘Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt’ is een samenwerking tussen EVA vzw, VUB , Kenniscentrum Woonzorg Brussel en verschillende thuiszorgorganisaties, zoals Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg en Aksent VZW. Sinds begin 2017 worden acht mensen een jaar lang opgeleid tot cultuursensitieve zorgambassadeurs. Het is de bedoeling dat zij daarna bij een thuiszorgorganisatie vooral werkzaam zijn in de meer diverse buurten van de Belgische hoofdstad en hun andere collega’s ondersteunen bij de zorg voor mensen met een andere culturele achtergrond. Deze acht personen zijn zelf allemaal personen met een migratie-achtergrond die op een of andere manier ervaring hebben met zorg.

“In Brussel leven veel mensen met een migratie-achtergrond die op een bepaalde manier een band hebben met zorg”, aldus Martine De Ridder, regiodirecteur Brussel bij Familiehulp. “Het zijn mantelzorgers, vrijwilligers of mensen die in hun land van herkomst zorgverleners waren. Die mensen beschikken over talent, kennis en ervaring, maar missen de vereiste diploma’s of taalvaardigheden om in België aan de slag te kunnen in de zorgsector. Het project ‘Innovatief wijkzorgmodel’ gaat op zoek naar zulke mensen. Via een uitgebreid werkleertraject willen we hen omvormen tot cultuursensitieve zorgambassadeurs die nadien in het superdiverse Brussel aan de slag kunnen in de thuiszorg.”

“Maar er spelen nog andere belangrijke factoren mee. Vandaag vinden nog te weinig mensen met een migratie-achtergrond de weg naar de reguliere thuiszorg. Vaak kennen zij het zorgaanbod niet of onvoldoende. Daarnaast bestaan er taalproblemen, wantrouwen, taboes, ingewikkelde procedures of andere hoge drempels. Dat maakt deze gemeenschap bijzonder kwetsbaar op het vlak van zorgverlening. Via dit project willen we deze doelgroep proactief benaderen. Door het inschakelen van cultuursensitieve zorgambassadeurs hopen we bruggen te bouwen met die gemeenschappen en nieuwe cliënten te kunnen aantrekken uit de meest kwetsbare buurten van Brussel."