Familiehulp werkt mee aan Zorgzame Buurten

Familiehulp werkt mee aan Zorgzame Buurten

Familiehulp hecht veel belang aan buurtzorg

Vanuit onze visie op Buurtzorg werkt Familiehulp actief mee aan enkele recent gestarte buurtprojecten in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast werkt Familiehulp ook mee aan andere buurtinitiatieven en hebben we zelf enkele projecten opgestart. Een voorbeeld hiervan vormt onze Buurthuiskamer in Herentals.

Zorgzame buurten

‘Zorgzame buurten’ is de overkoepelende term voor de 133 buurtprojecten die in Vlaanderen en Brussel worden opgestart. “De term ‘zorgzame buurt’ verwijst naar verschillende facetten”, aldus Ortwin Top, productbeheerder zorgbeleid bij Familiehulp. “Het gaat om buurten waar mensen ondanks een kleine of grotere zorgbehoefte toch in hun eigen woning kunnen blijven, en dit dankzij de hulp van buren, vrienden, vrijwilligers of erkende thuiszorgorganisaties.”

“Een zorgzame buurt richt zich daarom in de eerste plaats op het bestaande sociale weefsel en solidariteit”, zegt Ortwin Top. “Het is erg belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en sociale contacten opbouwen. Want als mensen elkaar kennen, zullen ze elkaar sneller helpen en ondersteunen. Zorgzame buurten leggen op die manier de link tussen de informele zorg (zelfzorg, mantelzorg, hulp van buren of vrijwilligerswerk) en een gemakkelijke toegang tot professionele zorg. Zorgzame buurten streven ook naar samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen zoals huisvesting, ruimtelijke ordening, cultuur, sport of sociale economie. Op die manier wil men tot een netwerk komen dat focust op een integrale zorg en ondersteuning.”

12 projecten in Vlaanderen en Brussel

Familiehulp zal de komende maanden in totaal in 12 Zorgzame Buurt projecten in Vlaanderen en Brussel een rol opnemen. “Elk project legt zijn eigen accenten”, aldus Ortwin Top. “Zo zijn we in Brussel bijvoorbeeld betrokken bij het project Zorgzaam Neder-Over-Heembeek, dat vereenzaamde Nederlandstalige senioren zich terug thuis wil laten voelen in hun wijk. Be Coming Home richt zich dan weer tot alle bewoners van de wijken Hallepoort en Bosnië in Sint-Gillis, met bijzondere aandacht voor jonge gezinnen, nieuwkomers en bewoners in sociaal isolement. Verbondenheid tussen de bewoners en aandacht voor formele en informele ondersteuningsnetwerken staan in dit project centraal.”

“Vanuit Familiehulp en dankzij onze plaats dicht bij de mensen, zijn we overtuigd dat we een belangrijke meerwaarde kunnen leveren aan deze buurtdoelstellingen”, zegt Ortwin Top. “Onze basiswerkers kunnen hier een belangrijke rol opnemen in het samenbrengen en elkaar versterken van buurtzorg en (collectieve) gezinszorg.”

De Buurthuiskamer

Daarnaast werkt Familiehulp ook mee aan andere buurtinitiatieven en hebben we zelf enkele projecten opgestart. Een voorbeeld hiervan is de Buurthuiskamer in Herentals, een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners van de Begijnhofstraat. Meer informatie hierover vind je ook in deze video.