Familiehulp viert zijn afgestudeerde zorgkundigen

Familiehulp viert zijn afgestudeerde zorgkundigen

Deze verzorgenden mogen zich voortaan zorgkundige noemen

Feest in ons ondersteuningspunt van Roeselare, waar een groepje collega-verzorgenden met reden blij en trots zijn. Ze hebben met succes de verkorte opleiding tot zorgkundige gevolgd. Hun beloning? Het getuigschrift van zorgkundige, waarmee zij aan de slag kunnen in de zorgsector of in een woonzorgcentrum. Al kunnen zij uiteraard ook gewoon bij Familiehulp blijven werken. We wensen hen van harte proficiat!

Verzorgenden die de verkorte module van 275 uur volgen, combineren hun werk 9 maanden lang met 1 lesdag per week (op woensdag), goed voor zo’n 200 uur theorie. Daarnaast lopen ze 75 uur stage in een woonzorgcentrum of een ziekenhuis.

Er gelden wel enkele voorwaarden om de verkorte module zorgkundige te kunnen volgen:

  • Kandidaten hebben in de voorbije 10 jaar samengeteld minstens 5 jaar voltijds als verzorgende gewerkt in een dienst voor gezinszorg. Verzorgenden met de hoogste dienstanciënniteit binnen Familiehulp krijgen voorrang.
  • Kandidaten werken nu in een deeltijdse arbeidsovereenkomst van maximum 32 uur per week. Verzorgenden die meer dan 32 uur per week werken kunnen de opleiding volgen bij een CVO en krijgen de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald (binnen de grenzen van de CAO van 27 augustus 2014). Verzorgenden met het hoogste effectieve arbeidsritme binnen Familiehulp krijgen voorrang.
  • Kandidaten moeten bereid zijn de opleiding te volgen in eigen tijd. Wel wordt hun uurrooster zodanig aangepast dat ze maximaal hun recht op educatief verlof kunnen uitputten, bijvoorbeeld door 4 uur van hun uurrooster op de lesdag te plaatsen. Ze hoeven geen inschrijvingsgeld te betalen.
  • Kandidaten zijn niet gevat in de procedure “bijsturingsgesprek” van de CAO Functioneren.
  • Er kan maximum één verzorgende per wijkteam deelnemen.

Familiehulp heeft goed nieuws voor de verzorgenden die ook de sprong willen wagen. In oktober starten we met 4 nieuwe verkorte modules in Antwerpen, Gent, Halen en Roeselare.