Familiehulp verwelkomt Chantal Van Audenhove als nieuwe voorzitter

Familiehulp verwelkomt Chantal Van Audenhove als nieuwe voorzitter

Chantal Van Audenove is de nieuwe voorzitter van Familiehulp

Sinds 1 januari 2018 is Chantal Van Audenhove de nieuwe voorzitter van Familiehulp. Chantal is sinds 2015 bestuurslid van onze organisatie en volgt Annelies Van Cauwelaert op, die na 25 jaar afscheid neemt.

Chantal Van Audenhove is directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven. Zij is hoofd Communicatie Gezondheidszorgbeleid van het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid en vicerector van de Dienst Diversiteits- en Studentenbeleid van de KU Leuven. Als hoogleraar, verbonden aan de Faculteit Geneeskunde is ze een autoriteit op het vlak van communicatie in de zorg. Haar onderzoek situeert zich voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor personen met dementie.

Als nieuwe voorzitter van Familiehulp toont Chantal Van Audenhove zich alvast erg enthousiast. “Familiehulp staat voor wat écht belangrijk is: toegankelijke zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp bieden op ieders maat. Dit met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en oog voor diversiteit. Ook in een steeds veranderende zorgcontext willen we hier samen met cliënten, mantelzorgers en partners voluit voor blijven gaan. Daaraan kunnen meewerken is een voorrecht. Als bestuurder wil ik verder bouwen op het sterke werk dat mijn voorgangster heeft verricht.”

Wij wensen onze nieuwe voorzitter veel succes!