Familiehulp steunt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Familiehulp steunt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

17 doelstellingen

In september 2015 werden door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties ‘de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030’ opgesteld. Het project ‘Duurzaam? Doen!’ van Familiehulp past volledig binnen deze ontwikkelingsdoelen, onder andere door aandacht te schenken aan belangrijke zaken als gezondheid en welzijn, duurzame energie en innovatie.

“We willen ook onze medewerkers sensibiliseren en meenemen in het verhaal van deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen”, vertelt projectmanager Hilde Debusseré. “Onder andere op onze jaarvieringen brengen deze doelstellingen onder de aandacht. We hopen om onze medewerkers warm te maken om via kleine acties op de werkvloer ook hun klanten te motiveren. Daarnaast hebben we in 2022 verschillende nieuwe concrete acties rond duurzame energie en verantwoorde consumptie gepland.”       

“Onder de noemer ‘duurzaam gebouwenbeheer’ focust Familiehulp ook op het correct sorteren van afval”, aldus Hilde Debusseré. “Al onze gebouwen en regiokantoren krijgen instructies, tools en materialen aangereikt. Dat materiaal zal afgestemd zijn op de mogelijkheden van elke locatie, want het afvalbeheer verloopt niet in elke gemeente of stad gelijk. Het recycleren van inktpatronen en elektronische toestellen zal daar alvast een onderdeel van vormen. Zo vonden we al alternatieve manieren om hergebruik van oude elektro te bevorderen. We voeren eveneens een actie om het papier en tonerverbruik in de kantoren te verminderen.”

Met Goed Wonen is Familiehulp ook erg actief op het vlak van duurzaam, veilig en energiezuinig wonen. Zeker nu steeds meer mensen problemen hebben om hun energierekeningen te betalen, is een efficiënt energiebeleid heel belangrijk. “Als energiesnoeier verricht Goed Wonen veel huisbezoeken, waarbij we noodzakelijke energie-aanpassingen registreren en de bewoners begeleiden en adviseren bij hun energieverbruik”, aldus Erwin Hermans, manager Goed Wonen bij Familiehulp. “Vaak gaat het om sociale woningen, met meer kwetsbare bewoners. Zeker voor hen is het cruciaal om de kosten voor energie beheersbaar te houden.”