Familiehulp start met kraamzorg voor moeders of gezinnen met Covid-19 besmetting

Familiehulp start met kraamzorg voor moeders of gezinnen met Covid-19 besmetting

Familiehulp start met cohortteams kraamzorg

Familiehulp start met kraamzorg voor moeders of gezinnen met een Covid-19 besmetting. In verschillende regio's zullen de kraamverzorgenden deel uitmaken van cohortteams.

Het idee achter het cohortteam kraamzorg kwam er na de vaststelling van Covid-19 besmetting bij enkele kersverse moeders in de kraamkliniek. “In principe kunnen deze mensen geen beroep doen op kraamzorg”, zegt Ann Demeulemeester, algemeen directeur bij Familiehulp. “Bij besmette klanten – vaak oudere en kwetsbare mensen - verleenden we tot nu enkel de meest noodzakelijke gezinszorg. Dit gebeurt via cohortteams, die zijn samengesteld uit verzorgenden en thuisverplegers. Maar Familiehulp is er voor iedereen, dus willen we ook kersverse moeders met Covid-19 zorg en ondersteuning bieden.”

“Daarom hebben we besloten om in bepaalde regio’s de cohortteams uit te breiden met kraamverzorgenden”, aldus Ann Demeulemeester. “Zij kunnen voortaan kraamzorg verlenen aan gezinnen waar iemand is besmet met het coronavirus. Deze kraamverzorgenden krijgen extra beschermingsmateriaal, zoals professionele mondmaskers, een spathelm, wegwerphandschoenen en een extra schort. Daarnaast hebben we hen een specifieke vorming gegeven rond veilige zorgverlening  bij mensen met Covid-19.”

De meerwaarde van kraamverzorgenden: kennis en ervaring

Familiehulp zet ook in deze coronatijden bewust in op kraamzorg. “De ervaring van onze kraamverzorgenden vormt een meerwaarde voor onze klanten”, vertelt Ann Demeulemeester. “Naast de verzorging van de baby en de moeder geven zij voedingstips, vangen ze de andere kinderen op en helpen ze bij huishoudelijke taken, zoals koken, boodschappen doen, wassen of strijken. Dat is een omvangrijk takenpakket, en die extra hulp is bij veel jonge gezinnen van harte welkom.”

Ook kennis speelt een belangrijke rol. “Kraamverzorgenden werken nauw samen met andere zorgverleners, zoals vroedvrouwen of de huisarts”, aldus Ann Demeulemeester. “Door hun permanente bijscholing beschikken kraamverzorgenden over de nodige informatie en kunnen zij ook ondersteuning bieden in kraamsituaties die meer complex zijn. Zeker vlak na de bevalling vinden veel jonge moeders het geruststellend dat er iemand langskomt met de nodige expertise en ervaring. Dat stelt hen op hun gemak.”

Vraag naar kraamzorg is de voorbije jaren sterk gestegen

De opstart van het cohortteam kraamzorg past ook in de toenemende vraag naar kraamzorg, een evolutie die zicht duidelijk vertaalt in de cijfers van Familiehulp. “Als we onze cijfers bekijken, zien we dat het aantal aanvragen de laatste vijf jaar verdubbeld is”, zegt Ann Demeulemeester. “Waar in 2013 nog 2.924 klanten een beroep deden op kraamzorg steeg dit cijfer de laatste twee jaren tot respectievelijk 5.494 en 5.394 klanten.”

Het aantal aanvragen voor kraamzorg is de laatste vijf jaar verdubbeld

 

“Er zijn verschillende redenen voor deze sterke stijging”, vertelt Ann Demeulemeester. “De verkorte ligduur in het ziekenhuis na een bevalling vormt een belangrijke factor. Een deel van de kraamzorg verplaatst zich naar de thuisomgeving en mensen voelen zich gerust als ze daarvoor een beroep doen op professionele hulp. De meer informele hulp van bijvoorbeeld familieleden vermindert ook, omdat grootouders vaak zelf nog beroepsactief zijn of bijvoorbeeld niet in de buurt wonen. Door de huidige coronacrisis valt deze laatste factor zelfs helemaal weg. Een reden extra voor Familiehulp om met cohortteams kraamzorg te starten.”