Familiehulp schrijft mee aan Protego

Familiehulp schrijft mee aan Protego

Protego

Samen met vele andere partners werkt Familiehulp mee aan het Protego-project. Dat wil via slimme technologie een beschermende thuisomgeving creëren voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Concreet werkt Protego via sensoren en de registratie van een aantal medische gegevens.

Door de toenemende vergrijzing blijven ouderen en mensen met een zorgbehoefte steeds langer thuis wonen. Ondanks de vele inspanningen biedt de thuiszorg momenteel nog niet voldoende oplossingen om alle mogelijke problemen en uitdagingen hierrond een hoofd te bieden. Dankzij de rol van zorgtechnologie en artificiële intelligentie hoopt men in de nabije toekomst hierin verdere stappen te zetten.

Het Protego-project vormt hierbij een belangrijke aanzet. Concreet innoveert Protego door het opzetten van een ‘beschermende’ omgeving met behulp van sensoren voor medische monitoring, lifestyle monitoring en een persoonlijk alarmsysteem met plaatsbepaling. Zo worden een aantal medische gegevens van de bewoner én de precieze plek waarop hij of zij zich bevindt continu opgevolgd in de zorgcentrale. Die combinatie geeft zorgverleners de mogelijkheid om de thuissituatie nauwlettend op te volgen en zelfs proactief te reageren in geval van problemen of acute crisissituaties.

Protego: samenwerking tussen diverse partners

Het Protego-project is een initiatief van verschillende partners, zoals Televic Healthcare, Amaron, ML2Grow, IBCN, DSLab, SMIT, AZ Maria Middelares, AZ Groeninge en Z-Plus. Z-Plus is een overkoepelende zorgcentrale die de verschillende thuiszorgorganisaties, waaronder Familiehulp, verenigt. Het doel van Z-plus is om dé innovatieve zorgcentrale te zijn in Vlaanderen met een uitgebreid aanbod van alarmering, communicatie, telemonitoring en zorg op afstand. Als A-vennoot van Z-Plus werkt Familiehulp samen met haar partners mee aan de zorg van morgen. Protego, dat kan rekenen op financiële steun van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits, vormt hier een eerste mooi voorbeeld van.