Familiehulp richt ontmoetingshuis voor jongdementie op

Familiehulp richt ontmoetingshuis voor jongdementie op

Ontmoetingshuis jongdementie

Mensen met jongdementie kunnen in Genk voortaan terecht in een ontmoetingshuis om samen met lotgenoten een leuke en zinvolle dag door te brengen. Ook familieleden en mantelzorgers zijn altijd welkom voor tips, advies, vragen en suggesties. Dit ‘Ontmoetingshuis voor personen met jongdementie’ is een initiatief van Familiehulp, ZOG en VZW Menos. Het bevindt zich in zaal ’t Trefpunt van het woonzorgcentrum Toermalien op Portavida Genk.

Jongdementie: nog te weinig erkenning

Momenteel stelt men bij 25% van de huidige Belgische 80-plussers een of andere vorm van dementie vast. Door de toenemende vergrijzing zal dit aantal de komende decennia verder stijgen. Zo verwachten wetenschappers dat tegen 2030 liefst 130.000 Vlamingen een of andere vorm van dementie zullen hebben.

Dementie treft overigens niet alleen bejaarden. Ook ‘jongere’ mensen kunnen er mee te maken krijgen. In dat geval spreken we van jongdementie, waarbij de eerste symptomen reeds tussen de leeftijd van 40 en 65 jaar de kop opsteken. Het ziekteproces verloopt bij deze mensen sneller. Bovendien is de erfelijke factor groter dan bij dementie op oudere leeftijd. Momenteel zijn er in Vlaanderen ongeveer 2.000 tot 4.000 personen met jongdementie.

Jongdementie blijft als ziekte nog vaak onderbelicht, waardoor gerichte zorg voor deze mensen te weinig voorhanden is. Daarom hebben Familiehulp, ZOG en VZW Menos de handen in elkaar geslagen en een ontmoetingshuis voor personen met jongdementie opgericht.

Een plaats waar mensen met jongdementie zichzelf kunnen zijn

“Het Ontmoetingshuis Jongdementie wil mensen met jongdementie een plaats bieden waar ze samen met lotgenoten een leuke en zinvolle dag kunnen doorbrengen”, zegt Iete Reynders, regiodirecteur bij Familiehulp Genk. “Onze verzorgenden organiseren verschillende activiteiten die sterk aanleunen bij de interesses en mogelijkheden van mensen met jongdementie. Op die manier kunnen zij vooral zichzelf zijn. We verlenen een afgestemde en maximaal belevingsgerichte zorg, waarbij we altijd rekening houden met de gevoelens, mogelijkheden, wensen en noden van onze klanten.”

Ook familieleden en mantelzorgers zijn altijd welkom in het Ontmoetingshuis. “Naast een kopje koffie en een gezellige babbel kunnen zij altijd bij ons terecht voor tips, advies, vragen en suggesties."

Praktische informatie

Het Ontmoetingshuis voor personen met ongdementie bevindt zich in zaal 't Trefpunt van het woonzorgcentrum Toermalien (Welzijnscampus 15 te Genk). Het is geopend op woensdag van 13.00u tot 16.00u en vrijdag van 9.00u tot 16.00u. Mensen betalen een kostprijs die afhankelijk is van het gezinsinkomen.

Voor meer informatie kan je altijd terecht op genk@familiehulp.be  of op 089 62 91 40.