Familiehulp neemt dienstencheques-activiteiten U’nIK vzw over

Familiehulp neemt dienstencheques-activiteiten U’nIK vzw over

Familiehulp neemt activiteiten dienstencheques U'nlK over

Familiehulp heeft de overname afgerond van U’nIK, een vzw die zich toelegt op huishoudelijke ondersteuning in Midden-Limburg en het Maasland. “Deze overname is een win-win situatie voor alle betrokken partijen”, zegt Dirk Van Laethem, operationeel directeur bij Familiehulp. “We bieden werkzekerheid aan de 170 werknemers van U’nlK en garanderen een kwalitatieve dienstverlening aan hun 1.100 klanten.” Voor de overname telde Familiehulp reeds 360 medewerkers en 2.200 klanten dienstencheques in Limburg.

De bestuurders van U’nIK waren al geruime tijd op zoek naar een sterke partner om de toekomst van hun onderneming veilig te stellen. Die partner werd gevonden in de vorm van Familiehulp.

Gisterenavond werden de medewerkers van U’nIK tijdens een personeelsvergadering op de hoogte gebracht van de overname. Vandaag gebeurt hetzelfde met de klanten. De effectieve integratie van U’nIK binnen Familiehulp is voorzien tegen 1 oktober 2022.

“Voor de klanten van U’nIK verandert er eigenlijk niets”, aldus Dirk Van Laethem. “Zij kunnen aan dezelfde voorwaarden blijven rekenen op hun vaste ondersteuning. Familiehulp engageert zich om ook voor de medewerkers van U’nlK de overgang rimpelloos te laten verlopen. We voorzien een continuïteit van tewerkstelling aan de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in PC 318.02.”