Familiehulp neemt dienstencheques-activiteiten OCMW Zedelgem over

Familiehulp neemt dienstencheques-activiteiten OCMW Zedelgem over

Familiehulp dienstencheques

Familiehulp vzw heeft de overname afgerond van de activiteiten dienstencheques van het OCMW Zedelgem. “Het OCMW-bestuur van Zedelgem heeft de voorbije periode alles in het werk gesteld om de werking dienstencheques van haar gemeente veilig te stellen. De inschatting was dat zowel de kwaliteit van dienstverlening als de jobzekerheid van haar werknemers het beste kon gegarandeerd worden door de ondersteuning van een sterke, betrouwbare partner zoals Familiehulp”, aldus Dirk Van Laethem, operationeel directeur bij Familiehulp. “We zijn blij dat Familiehulp zich door deze overname nog beter kan toeleggen op onze ‘core business’: volwaardige, kwalitatieve zorg en ondersteuning aanbieden voor de mensen die dat nodig hebben."

Familiehulp vzw is als thuiszorgorganisatie al jarenlang actief in de gemeente Zedelgem. Samen met de gemeente Zedelgem, het OCMW Zedelgem en vzw Zorg en Welzijn Zedelgem staat Familiehulp mee garant voor een kwalitatief zorg- en ondersteuningsaanbod in de West-Vlaamse gemeente. “Het feit dat Familiehulp reeds actief is in Zedelgem zorgt ervoor dat deze overname een win-win-situatie is voor alle betrokken partijen", zegt Dirk Van Laethem. "Het belangrijkste is dat we stabiliteit garanderen voor de 213 klanten en de 18 huishoudhulpen: de dienstverlening naar de klanten blijft ongewijzigd en voor elk van de medewerkers wordt een continuïteit van tewerkstelling voorzien aan de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in PC 318.02."

De medewerkers van de OCMW-dienstenchequewerking werden tijdens een personeelsvergadering geïnformeerd over het nieuwe partnerschap tussen het OCMW Zedelgem en Familiehulp vzw. Later werden ook de klanten op de hoogte gebracht van deze overname.

De effectieve inkanteling van de dienstentencheques-werking binnen Familiehulp is voorzien tegen 1 januari 2023.