Familiehulp neemt deel aan project EMPOWERCARE

Familiehulp neemt deel aan project EMPOWERCARE

Empowercare

Familiehulp nam de voorbije drie jaar deel aan het EMPOWERCARE-project, dat onder andere via innovatieve technologieën, kennisoverdracht en een meer persoonsgerichte benadering de problemen van de toenemende vergrijzing wou oplossen. Het project liep in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland.

De cijfers zijn duidelijk: tegen 2080 zal liefst 28,7% van de Europese bevolking 65 jaar of ouder zijn. Deze snel toenemende vergrijzing leidt tot verschillende problemen: gebrek aan personeel en middelen voor ouderenzorg, stijgende kosten in de gezondheidszorg, maar ook eenzaamheid en isolement.

Om senioren langer en gezond thuis te kunnen laten wonen, moeten huidige lacunes in de ouderenzorg aangepakt worden. Een deel van de oplossing is om oudere mensen gepast te ondersteunen, hun isolement te doorbreken en hen mee te betrekken in de beslissingen rond hun gezondheid en welzijn. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor kennis en de groeiende impact van zorgtechnologie.

EMPOWERCARE: focus op praktijkvoorbeelden en innovatieve technologie

Binnen de huidige gezinszorg en ouderenzorg bestaan hiervoor reeds verschillende goede praktijkvoorbeelden en oplossingen. Het project EMPOWERCARE heeft deze samen gebracht. De focus lag daarbij op een meer persoonsgerichte benadering van zorg en kennisoverdracht, met een belangrijke rol voor de vaardigheden en expertise van lokale zorgverleners.

Concreet hebben 6 partners uit Vlaanderen, 2 partners uit Nederland, 4 partners uit Engeland en 1 partner uit Frankrijk via dit project samengewerkt. Het totale budget bedroeg bijna 7 miljoen euro. Dankzij de medefinanciering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFR0) kreeg Empowercare meer dan 4 miljoen euro aan Europese subsidies toegekend. Het EMPOWERCARE-project liep vanaf 1 januari 2020 tot 31 maart 2023.

Slotconferentie en conclusies

Eind januari 2023 vond de slotconferentie plaats van het EMPOWERCARE-project. Vertegenwoordigers van alle 13 projectpartners uit het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Frankrijk waren aanwezig. Het evenement was bedoeld voor vertegenwoordigers van lokale overheden, gezondheidswerkers, zorgorganisaties en technologieontwikkelaars.

Het EMPOWERCARE-project wordt gefinancierd door de EU en wil de huidige lacunes in de zorg voor oudere mensen met een chronische gezondheidstoestand aanpakken. Zo wil men deze mensen in staat stellen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun zorg, en dit met behulp van technologie en lokale diensten.

Tijdens de conferentie werden de belangrijkste resultaten van het project gedeeld: 

  • Een Empowerment-strategie om individuen en gemeenschappen in staat te stellen hun eigen zorg te beheren, naast een Workforce Transformation Package om het personeel in de volwassen sociale zorg bij te scholen.
  • Een technologische blauwdruk over initiatieven en technologie die empowerment op individueel en gemeenschapsniveau ondersteunen. Dit gebeurt door partners die verschillende technologieën in coproductie met de doelgroep testen.
  • Al onze bevindingen zijn geanalyseerd in een uitgebreide evaluatie van de EMPOWERCARE-aanpak door de Canterbury Christ Church University om de voordelen en belangrijkste resultaten van ons project in kaart te brengen.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Donaat Van Eynde (donaat.van.eynde@familiehulp.be).

Interreg 2 Seas 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het beschikt in totaal over 241 miljoen euro voor het mede-financieren van projecten in de periode 2014-2020. (www.interreg2seas.eu)

Het ‘Health and Europe Centre’ werkt samen met lokale overheidsinstellingen rond innovatie en investeringen in de gezondheidssector. Hun unieke focus ligt op het faciliteren van internationaal leren en het openen van EU-gefinancierde projecten voor lokale stakeholders. www.healthandeuropecentre.nhs.uk