Familiehulp neemt deel aan project EMPOWERCARE

Familiehulp neemt deel aan project EMPOWERCARE

Empowercare

Familiehulp zal de komende drie jaar deelnemen aan het EMPOWERCARE-project, dat onder andere via innovatieve technologieën, kennisoverdracht en een meer persoonsgerichte benadering de problemen van de toenemende vergrijzing wil oplossen. Het project loopt in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland.

De cijfers zijn duidelijk: tegen 2080 zal liefst 28,7% van de Europese bevolking 65 jaar of ouder zijn. Deze snel toenemende vergrijzing leidt tot verschillende problemen: gebrek aan personeel en middelen voor ouderenzorg, stijgende kosten in de gezondheidszorg, maar ook eenzaamheid en isolement.

Om senioren langer en gezond thuis te kunnen laten wonen, moeten huidige lacunes in de ouderenzorg aangepakt worden. Een deel van de oplossing is om oudere mensen gepast te ondersteunen, hun isolement te doorbreken en hen mee te betrekken in de beslissingen rond hun gezondheid en welzijn. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor kennis en de groeiende impact van zorgtechnologie.

EMPOWERCARE: focus op praktijkvoorbeelden en innovatieve technologie

Binnen de huidige gezinszorg en ouderenzorg bestaan hiervoor reeds verschillende goede praktijkvoorbeelden en oplossingen. Het project EMPOWERCARE wil deze nu samenbrengen. De focus ligt daarbij op een meer persoonsgerichte benadering van zorg en kennisoverdracht, met een belangrijke rol voor de vaardigheden en expertise van lokale zorgverleners.

Concreet zullen 6 partners uit Vlaanderen, 2 partners uit Nederland, 4 partners uit Engeland en 1 partner uit Frankrijk via dit project samenwerken. Het totale budget bedraagt bijna 7 miljoen euro. Dankzij de medefinanciering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFR0) kreeg Empowercare meer dan 4 miljoen euro aan Europese subsidies toegekend. Het EMPOWERCARE-project loopt vanaf 1 januari 2020 tot 31 maart 2023.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Donaat Van Eynde (donaat.van.eynde@familiehulp.be).

Interreg 2 Seas 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het beschikt in totaal over 241 miljoen euro voor het mede-financieren van projecten in de periode 2014-2020. (www.interreg2seas.eu)

Het ‘Health and Europe Centre’ werkt samen met lokale overheidsinstellingen rond innovatie en investeringen in de gezondheidssector. Hun unieke focus ligt op het faciliteren van internationaal leren en het openen van EU-gefinancierde projecten voor lokale stakeholders. www.healthandeuropecentre.nhs.uk