Familiehulp kiest voor aandacht, tijd en afgestemde zorg

Familiehulp kiest voor aandacht, tijd en afgestemde zorg

Familiehulp biedt afgestemde zorg om zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk te helpen

De Standaard en Het Nieuwsblad kopten op 19 maart dat ‘thuiszorg een half uur sneller moet dan vijf jaar geleden’. In het artikel nemen zij een kort citaat van Familiehulp over. Dit citaat komt uit een ruimere en meer genuanceerde reactie van Familiehulp, naar aanleiding van een vraag van de pers over verkorte zorgbeurten. Onze volledige reactie kan je in dit artikel nalezen.

"Wij zien inderdaad een evolutie naar kortere zorgbeurten. Jaren geleden zorgden onze verzorgenden en huishoudhulpen een volledige dag of een halve dag voor een cliënt. Nu werken we in de gezinszorg vooral in beurten van 2 uur, in de poetsdienst in beurten van 4 uur. Veel cliënten krijgen een combinatie van zorg en huishoudelijke hulp. De zorgnoden nemen alleen maar toe door de vergrijzing; de wens van mensen om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben; de vele mensen met chronische aandoeningen, enz. Dit zet een grote druk op de budgetten en Vlaanderen zal hier verantwoordelijkheid moeten opnemen. Familiehulp werkt zo afgestemd mogelijk om zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Kortere zorgbeurten zijn niet noodzakelijk negatief: we kunnen veel meer vraaggericht werken. Sommige cliënten hebben bv. enkel nood aan maaltijdbegeleiding. Zij zijn geen vragende partij voor meer uren. Die flexibiliteit laat ruimte voor zorg op maat. Wel pleiten wij er uitdrukkelijk voor om de nodige tijd en aandacht te kunnen geven aan onze cliënten en hun mantelzorgers. Dat is een must om kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden. Bovendien ‘verdient’ deze investering zich terug in een beter herstel, het langer thuis kunnen blijven van de cliënt,.. Zeker voor de meest kwetsbaren onder hen.

Zorg op maat en meer flexibele zorg zorgen inderdaad voor een toename van de werkdruk. Vaak werken onze medewerkers ook in cliëntsituaties die emotioneel belastend zijn. Ook in de thuiszorg neemt de nood aan zorgcontinuïteit en flexibiliteit toe. In onze sector lopen stress en ziekteverzuim op. Bij Familiehulp bieden we daar een antwoord op door stevig in te zetten op de combinatie gezin en arbeid en op het welbevinden van onze medewerkers. Onze medewerkers kunnen dicht bij huis werken, werken geen onderbroken uren,... Zij krijgen de ruimte om hun competenties verder te ontwikkelen, zij kunnen hun expertise verdiepen binnen onze referentiewerkingen, wij bieden een goede omkadering en begeleiding op de werkvloer, we doen sensibiliseringsacties om ziekteverzuim tegen te gaan,...

Familiehulp is er van overtuigd dat ‘buurtzorg’ een antwoord kan bieden op deze uitdagingen in de zorg. Goed uitgewerkte geïntegreerde zorg en eerstelijnszorg zijn noodzakelijk. Efficiënte samenwerking tussen aanbieders geniet de voorkeur op fragmentatie, door concurrentie en verschillende financieringsmodellen per sector."