Familiehulp Goed Wonen pleit voor belang energiesnoeiers bij lokaal woon- en energiebeleid

Familiehulp Goed Wonen pleit voor belang energiesnoeiers bij lokaal woon- en energiebeleid

Goed Wonen voor belang van energiesnoeiers

Goed Wonen vraagt de overheid om de inzet van energiesnoeiers uit te breiden. “Op die manier kunnen zij een belangrijke rol opnemen in het lokale energie- en woonbeleid. Want een gericht en efficiënt energiebeleid kan veel van de huidige problemen oplossen.”

Onvoldoende isolatie leidt tot hoge energiefacturen

Vandaag raakte bekend dat 20% van de gezinnen zijn energiefacturen niet kan betalen. Een voorname reden is de vaak slechte isolatie van sociale huurwoningen, waardoor deze veel onnodige energie verbruiken. Het Platform tegen Energiearmoede roept nu op om sociale woningen dringend te renoveren en zo de energiekosten voor de huurders te verminderen.

Familiehulp Goed Wonen deelt deze visie. “Als energiesnoeiers stellen we vast dat sociale huisvestingsmaatschappijen al veel inspanningen doen om hun woningen te verduurzamen”, zegt Els Mertens, manager Goed Wonen bij Familiehulp. “Wegens beperkte budgetten kiezen woonmaatschappijen ook vaker om de beschikbare middelen te spenderen aan grondige renovatie of nieuwbouw. Hierdoor is er geen ruimte voor investeringen in energiebeheer van de huidige woningen. Met alle kwalijke gevolgen voor de woning en haar huurder.”

Uitbreiding rol energiesnoeiers

Goed Wonen pleit daarom om ook de energiesnoeiers in dit verhaal te betrekken. “Deze ondernemingen verrichten jaarlijks samen een 20.000-tal huisbezoeken, waarbij ze noodzakelijke energie-aanpassingen registreren en de bewoners begeleiden en adviseren bij hun energieverbruik”, aldus Els Mertens. “Als grootste energiesnoeier neemt Goed Wonen ongeveer 22% van deze energiescans voor haar rekening. Vaak vinden deze plaats in sociale woningen.”

Goed Wonen ziet voor deze energiesnoeiers een grotere rol weggelegd. “Wij zouden huurders kunnen begeleiden in het omgaan met nieuwe energiesystemen of het aanpassen van hun energieverbruik, bijvoorbeeld na de installatie van een nieuw verwarmingssysteem. Als Goed Wonen vragen we de overheid om meer budget vrij te maken voor energiesnoeiers. Op die manier kunnen wij als een belangrijke partner opereren in het lokale energie- en woonbeleid.”

Meer info: www.familiehulp.be/goedwonen