Familiehulp Gent viert 10 jaar kraamzorg

Familiehulp Gent viert 10 jaar kraamzorg

10 jaar kraamzorg in Gent

Het kraamzorgteam van Gent viert haar tienjarig bestaan. En er is geen beter moment om te vieren dan tijdens deze Week van de Kraamzorg. De kraamverzorgenden werden getrakteerd op een glaasje en een stuk taart en kregen een mooie bos bloemen. Onze dank voor hun jarenlange inzet!

Goed nieuws trouwens, want steeds meer gezinnen doen een beroep op kraamzorg. Dat blijkt zowel uit de cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen als uit de cijfers van Familiehulp. In 2014 werden 10.542 dossiers kraamzorg opgestart in Vlaanderen en het Brussels Gewest. In 2016 ging het al om 13.574 dossiers. Deze stijgende trend zette zich de jaren nadien verder (14.344 dossiers in 2017 door met 14.344 dossiers en 8.600 dossiers tijdens de eerste zes maanden van 2018). Bij Familiehulp noteerden we in 2018 zelfs een record van 5.494 cliënten kraamzorg genoteerd. Dat is bijna een verdubbeling op 5 jaar tijd, toen 2.924 cliënten zich bij onze organisatie meldden.

Verschillende oorzaken voor sterke stijging

“Er zijn verschillende redenen voor deze sterke stijging”, zegt Rieneke Berbée, manager zorgbeleid bij Familiehulp. “De verkorte ligduur in het ziekenhuis na een bevalling vormt een belangrijke factor. Een deel van de kraamzorg verplaatst zich naar de thuisomgeving en mensen voelen zich gerust als ze daarvoor een beroep doen op professionele hulp. De meer informele hulp van bijvoorbeeld familieleden vermindert ook, omdat grootouders vaak zelf nog beroepsactief zijn of bijvoorbeeld niet in de buurt wonen.”

Het groeiende belang van kraamzorg

“Kraamzorg omvat ook meer dan enkel zorg voor de baby”, aldus Rieneke Berbée. ”Kraamverzorgenden zijn er voor het hele gezin. Naast de verzorging van de baby en de moeder geven zij voedingstips, vangen ze de andere kinderen op, steken ze een handje toe bij kraambezoek en helpen ze bij huishoudelijke taken, zoals koken, boodschappen doen, wassen of strijken. Dat is een omvangrijk takenpakket, en die extra hulp is bij veel jonge gezinnen van harte welkom.”

Ook kennis speelt een belangrijke rol. “Kraamverzorgenden werken nauw samen met andere zorgverleners, zoals vroedvrouwen of de huisarts”, aldus Rieneke Berbée. “Door hun permanente bijscholing beschikken kraamverzorgenden over de nodige informatie en kunnen zij ook ondersteuning bieden in kraamsituaties die meer complex zijn. Zeker vlak na de bevalling vinden veel jonge moeders het geruststellend dat er iemand langskomt met de nodige expertise en ervaring. Dat stelt hen op hun gemak.”

Specifieke aandacht voor gezinnen in kansarmoede

Vanuit haar visie schenkt Familiehulp ook specifiek aandacht aan kraamzorg voor gezinnen in kansarmoede. “We stellen vast dat we deze doelgroep nog te weinig bereiken”, stelt Rieneke Berbee. “Via verschillende wervingsacties proberen we hier verandering in te brengen. We werken daarvoor ook samen met andere organisaties, zoals opvoedingswinkels, OCMW’s en ziekenhuizen.”

Kraamzorg kan namelijk een belangrijke rol spelen bij gezinnen in kansarmoede. Dat blijkt duidelijk uit een onderzoek van het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan. “Elke toekomstige of kersverse ouder kampt met vragen en twijfels”, zegt Hanan Ben Abdeslam,  stafmedewerker bij Volle Maan. “De precaire levensomstandigheden waarin kansarme moeders vaak leven, gaan deze onzekerheden alleen maar versterken.”

Voor haar onderzoek ging Hanan Ben Abdeslam onder meer in gesprek met moeders op de vlucht. “Voor deze mensen is louter medische hulp of zorgverlening niet genoeg. Ze hebben nood aan een warme omgeving, een luisterend oor en een empathische hulp- en zorgverlening. Alleen door over hun zorgen en onzekerheden te kunnen praten, haal je deze mensen uit hun sociaal en maatschappelijk isolement.”