Familiehulp is ESF-ambassadeur

Familiehulp is ESF-ambassadeur

ESF ambassadeur Familiehulp

Wij werden bekroond als ESF-ambassadeur 2018 Werkbaar Werk. Ons Project 2020! - versterken en vernieuwen viel in de prijzen. Wat zijn we fier op al onze medewerkers die dit project ZIJN. Bedankt voor jullie harde werk! We zullen deze ambassadeurstitel samen met fierheid dragen.

Ann Demeulemeester, algemeen directeur: "Met ons Project 2020! zetten we in op innovatieve arbeidsorganisatie. Door een nieuwe manier van werken willen we sneller en meer wendbaar op de voortdurend veranderende vragen en behoeften van onze cliënten inspelen. Onze huishoudhulpen en verzorgenden krijgen meer verantwoordelijkheid en regelruimte. Zij bundelen hun kennis en ervaring in zorgteams. Ieder van hen brengt zijn eigen talent in. Samen zorgen zij er voor dat de cliënt de beste zorg- en dienstverlening krijgt."

Inge Croes, expert medewerkersbeleid en één van de trekkers van het project: "Werken met zelforganiserende teams betekent een cultuuromslag. Familiehulp introduceerde daarom gedeeld en authentiek leiderschap in de hele organisatie. Alle medewerkers volgen trouwens een vormingstraject op maat. Een IAO-traject in een grote organisatie als de onze heeft heel wat voeten in de aarde. Tijdens  18 startconferenties in Vlaanderen en Brussel dachten cliënten en medewerkers samen na over hoe we ons het best kunnen organiseren. Ons begeleidend personeel organiseerde zich in 57 subregioteams. Deze zullen tegen 2019 777 zorgteams begeleiden. Ook onze ondersteunende diensten herorganiseren zich volgens de principes van IAO."