Familiehulp en Woonzorggroep GVO bieden samen zorg op maat aan

Familiehulp en Woonzorggroep GVO bieden samen zorg op maat aan

Familiehulp en GVO werken samen

Familiehulp en Woonzorggroep GVO slaan de handen in elkaar om thuiswonende ouderen in West-Vlaanderen een zorgaanbod op maat te bieden. “Elke klant die bij GVO of Familiehulp aanklopt, kan voortaan een beroep doen op de zorgoplossingen van onze beide organisaties. Zo krijgt hij snel gerichte zorg die het best bij zijn behoeften past.”

Eén integraal zorgtraject als antwoord op vele diverse zorgvragen

Door de toenemende vergrijzing blijven steeds meer mensen langer thuis wonen. Hierdoor ontstaan er meer diverse zorgbehoeften, waarvoor mensen vaak terecht moeten bij verschillende zorgorganisaties. “En dat maakt het er voor oudere mensen niet gemakkelijker op”, zegt Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuurder van Woonzorggroep GVO. “Zij moeten in een complex zorglandschap op zoek naar gerichte en aangepaste zorg, vaak in een doolhof van organisaties en snel evoluerende zorginitiatieven.”

“We willen mensen helpen door hen één integraal zorgtraject aan te bieden, waaruit zij zelf de zorg kunnen kiezen die het best bij hun behoeften past”, gaat Bernard Bruggeman verder. “Zo krijgen zij direct zorg op maat, die bovendien mee kan evolueren als hun behoeften zouden veranderen.”

Het bundelen van expertise

Woonzorggroep GVO en Familiehulp willen dit realiseren door hun zorgaanbod en expertise te bundelen. “Elke klant die bij GVO of Familiehulp aanklopt, kan voortaan een beroep doen op de zorgoplossingen van beide organisaties”, legt Bernard Bruggeman uit.

“Vanuit Woonzorggroep GVO bieden we onze kennis en expertise rond dementie in de thuisomgeving aan en kunnen we een zinvolle dagbesteding in onze dagverzorgingscentra voorstellen. Daarnaast beschikken we over woonoplossingen zoals kortverblijf, zorgflats voor echtparen of assistentiewoningen.”

“Familiehulp beschikt over ruime professionele ervaring met de ondersteuning van ouderen in de eigen thuisomgeving”, gaat Bart Roegiers, operationeel directeur van Familiehulp verder. “Wij hebben een kwaliteitsvol aanbod van gezinszorg, oppashulp, poetsdienst, poetsen met dienstencheques, karweihulp,… Ouderen met een zorgbehoefte die nood hebben aan sociaal contact kunnen ook terecht in onze dagverzorgingshuizen NOAH.”

Ook Familiehulp ziet veel heil in de samenwerking met Woonzorggroep GVO. “Op deze manier kunnen wij de zorgvragen van nog meer mensen snel én op maat beantwoorden”, zegt Bart Roegiers. “Het integraal zorgtraject dat we samen realiseren, waarbij de thuiswonende oudere slechts éénmaal zijn zorgvraag stelt aan GVO of Familiehulp , past helemaal in onze filosofie van klantgerichtheid.”

Operationele uitrol in het najaar

Woonzorggroep GVO en Familiehulp willen in het najaar operationeel klaar zijn. “Dit geeft beide organisaties de tijd en ruimte om onze doelgroep goed te informeren over de mogelijke trajecten en om goede en vlotte werkafspraken te maken”, aldus Bart Roegiers. “We maken beiden de nodige middelen vrij om de zorgtrajecten te coördineren, te begeleiden en concreet uit te voeren. Daarnaast worden in West-Vlaanderen 25 extra verzorgenden ingezet om de concrete zorgverlening thuis te kunnen bieden.”